Εκδόσεις καμπίνων
Atego

Εκδόσεις καμπίνων

Δεν θα θέλετε να αφήσετε τη θέση εργασίας σας.

Από την πρώτη ματιά αλλά και μετά από προσεκτική παρατήρηση – οι καμπίνες του Atego είναι απόλυτα σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κλάδου κατασκευών. Με μοναδική εργονομία, υψηλή άνεση οδήγησης και εργασίας και πολλές πρακτικές λεπτομέρειες.

Προς τα επάνω