Δημόσιες υπηρεσίες
Unimog U 4023/U 5023

Δημόσιες υπηρεσίες

Ανοίγει νέους ορίζοντες.

Το Unimog παντός εδάφους διατίθεται με εξοπλισμό για χρήση από δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες, καθώς, χάρη στο πανίσχυρο υδραυλικό σύστημα 2 κυκλωμάτων τα Unimog U 4023 και U 5023 αποτελούν εξαιρετική λύση, π.χ. για χρήση με μηχανήματα αυτόματης ρίψης αλατιού και εκχιονιστήρες – και, συνεπώς, είναι τα ιδανικά οχήματα για εργοτάξια σε πόλεις και κοινότητες που κινδυνεύουν από πλημμύρες.

Εκτός από τις συνηθισμένες εργασίες που αφορούν στη συντήρηση δρόμων και τη μεταφορά, το Unimog με εξοπλισμό για χρήση από δημόσιες υπηρεσίες μπορεί να διασχίσει σημεία με νερό που έχουν βάθος έως 1,20 μέτρα και να κινηθεί σε ανώμαλο έδαφος. Αυτό σημαίνει τεχνική υποστήριξη και διάσωση ή απεγκλωβισμό π.χ. σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει και οι οποίες είναι απροσπέλαστες για άλλα οχήματα. Και εδώ, το σύστημα ρύθμισης πίεσης ελαστικών Tirecontrol plus και το υψηλό ωφέλιμο φορτίο προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες.

Content municipal 01