Ασφάλεια
Unimog U 4023/U 5023

Ασφάλεια

Καλά ισορροπημένη κατανομή του βάρους στους άξονες και πολύ καλή ορατότητα.

Στα χαρακτηριστικά ασφάλειας του Unimog παντός εδάφους συγκαταλέγεται το χαμηλό κέντρο βάρους του οχήματος και η καλά ισορροπημένη κατανομή του βάρους στους άξονες, που επιδρά θετικά στα χαρακτηριστικά χειρισμού του οχήματος, καθώς και η καλή ορατότητα του οδοστρώματος και της περιοχής εργασίας. Το προαιρετικό σύστημα επιτήρησης με κάμερες βελτιώνει ακόμη περισσότερο την ορατότητα. Κι εφόσον το Unimog χρειαστεί να σταματήσει, το κάνει χρησιμοποιώντας το νέο αυτόματο σύστημα πέδησης με ABS εκτός δρόμου, τον αυτόματο έλεγχο στην ισχύ πέδησης ανάλογα με το φορτίο του οχήματος (ALB) και τα δισκόφρενα και στους τέσσερις τροχούς.

Content safety 02

 

Content safety 01

Εκτός από την έδραση τριών σημείων για καμπίνα οδηγού, κινητήρα και κιβώτιο ταχυτήτων, το υψηλής αντοχής πλαίσιο διαθέτει και μια διπλή έδραση τριών σημείων για την έδραση των υπερκατασκευών με στρεπτική ευκαμψία και χωρίς τάσεις. Τοποθετούνται σε καθορισμένες θέσεις, που είναι κατάλληλες για τις δυνάμεις πρόωσης, έλξης και φορτίου. Η έδραση τριών σημείων απομονώνει την καμπίνα από την υπερκατασκευή. Έτσι το όχημα διατηρεί πάντα την στρεπτική ευκαμψία του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε εξαιρετικά ανώμαλα εδάφη.

Content attachment and mounting areas 03