Turvallisesti matkalla.
General Safety Regulation (Yleiset turvallisuussäännöt)

Turvallisesti matkalla.

Mercedes-Benz Trucksin turvallisuusavustinjärjestelmät.

Turvallisuus ennen kaikkea – varsinkin liikenteessä. EU:n alueella astuu voimaan 7.7.2024 päivittyneet yleisen turvallisuuden säännöt (GSR, asetus 2019/2144 (EU)), jotka koskevat uusia turva-avustinjärjestelmien standardeja yleisen turvallisuuden parantamiseksi tieliikenteessä.
Mercedes‑Benz Trucksin tavoitteena on tarjota kuljettajille parasta mahdollista tukea ja apua matkan aikana.

Uudet ja edelleen kehitetyt turvallisuusavustinjärjestelmät eivät ainoastaan vastaa vuoteen 2024 mennessä voimassa olevia standardeja, vaan osittain jopa ylittävät ne omassa laajuudessaan.

Näin ne merkitsevät uutta virstanpylvästä matkalla kohti ajamista ilman onnettomuuksia.

Kaikki tien päällä olevat sankarit ja sankarittaret tarvitsevat toisinaan hieman apua. Mercedes‑Benz Trucksin turvallisuusavustinjärjestelmät ovat palveluksessasi. Jokaisella niistä on ainutlaatuiset taitonsa, jotka auttaa tukalissakin tilanteissa.

Näe ominaisuudet toiminnassa ja tutustu Super Safety Sidekicks -maailmaan.
 

Nämä neljä turvallisuusjärjestelmää vastaavat joukon tulevia järjestelmäsukupolvia, jotka ovat käytettävissä mallikohtaisesti päivitetyn GSR-asetuksen voimaantulosta alkaen.

Löydät yhteenvedon kaikista kuhunkin malliin tällä hetkellä saatavista turvallisuusavustinjärjestelmistä täältä:

Jatkokehitelty Active Sideguard Assist901, 1, 905 tukee kuljettajaa kaistanvaihdossa tai kääntymisessä, kun näkyvyys on rajoitettu, koko nopeusalueella. Lisäksi kaksivaiheinen varoitusjärjestelmä varoittaa kuljettajaa mahdollisista vaaroista, jotta kuljettaja voi reagoida ajoissa kriittiseen liikennetilanteeseen.

Edut yhdellä silmäyksellä.

 • Valvonta kuljettajan ja apukuljettajan puolella
 • Kaksivaiheinen varoitusjärjestelmä vaaratilanteiden tunnistuksessa (ensin varoitusvalo, sitten varoitusääni)
 • Vaarojen tunnistus ja varoitusviesti koko nopeusalueella
 • Aktiivinen jarrutussäätö käännyttäessä oikealle (oikeanpuoleinen liikenne) tai vasemmalle (vasemmanpuoleinen liikenne) nopeuden ollessa enintään 20 km/h, jos varoitusvaloon ja -ääneen ei reagoida

Kuudennen sukupolven Active Brake Assist901, 902, 903 tunnistaa ympäristön entistä paremmin 270°:n fuusiotekniikan ja kuuden uuden tunnistimen avulla. Monikaistavalvonta parantaa vaaratilanteiden havaitsemista. Näin Active Brake Assist 6901, 902, 903 pystyy reagoimaan entistä nopeammin kriittisiin tilanteisiin, esimerkiksi peräänajossa paikallaan olevaan tai liikkuvaan liikenteeseen – myös moottoritieajolle tyypillisissä kaarteissa.

Lisäksi järjestelmä tunnistaa kaistalla seisovat ja liikkuvat henkilöt sekä polkupyöräilijät riippumatta siitä, onko kevyt liikenne risteävää vai vastaantulevaa. Jos järjestelmä tunnistaa törmäyksen mahdollisuuden, Active Brake Assist 6901, 902, 903 voi reagoida nopeuteen 60 km/h asti automaattisella täysjarrutuksella.

Edut yhdellä silmäyksellä.

 • 270°:n ympäristökuvaus kameratekniikalla sekä lisälähialuetunnistimilla valonheittimissä ja sivuilla
 • Laajennettu reagointi jalankulkijoihin sekä pyöräilijöihin nopeuteen 60 km/h asti
 • Parempi reagointi ja onnettomuuksien välttäminen liikkuviin ja paikallaan oleviin ajoneuvoihin tavanomaisissa moottoritien kaarreajotilanteissa
 • Onnettomuuden vakavuusastetta voidaan laskea huomattavasti suuremmilla nopeuksilla
 • Kolmivaiheinen varoitusjärjestelmä vaaratilanteiden tunnistuksessa: ensin varoistusvalo ja varoitusääni, sen jälkeen osajarrutus, lopuksi automaattinen täysjarrutus
 • Hyvä käytettävyys näkyvyyden ollessa huono tutkatekniikalla

Front Guard Assist901 valvoo liikennetilannetta auton edessä ja auttaa kuljettajaa auton seisoessa paikallaan, liikkeelle lähdettäessä ja risteyksissä. Jos järjestelmä tunnistaa ajoneuvon edessä paikallaan olevia tai liikkuvia kohteita, kuten ihmisiä, se auttaa kuljettajaa ajotilanteissa 15 km/h asti kaksitasoisella varoitusjärjestelmällä.

Edut yhdellä silmäyksellä.

 • Aktiivinen ajotilanteissa 15 km/h nopeuteen saakka
 • Valvonta-alue kattaa auton edessä olevan kuolleen kulman (n. 4 m päähän) auton koko leveydeltä
 • Kaksivaiheinen varoitusjärjestelmä vaaratilanteiden tunnistuksessa (varoitusmerkkivalo, sen jälkeen varoitusvalo ja varoitusääni)
 • Onnettomuuden mahdollinen välttäminen tai onnettomuuden vakavuusasteen pienentäminen järjestelmän rajoissa

Active Drive Assist 3901, 905, 906:n eri ajoavustintoimintojen täydellinen yhteispeli ei ainoastaan lisää ajomukavuutta, vaan parantaa myös liikenneturvallisuutta.

Uusin sukupolvi, Active Drive Assist 3901, 905, 906, tukee kuljettajaa entistä paremmin kuorma-auton pitkittäis- ja poikittaissuuntaisissa liikkeissä. Uutta on erityisesti Emergency Steering -toiminto: Jos Active Sideguard Assist 2901, 1, 905 ilmoittaa törmäysvaarasta kaistaa vaihdettaessa, Active Drive Assist 3901, 905, 906 ohjaa auton aktiivisesti takaisin kaistan keskelle tai omalle ajokaistalle.

Lisäksi järjestelmä reagoi aktiivisesti esimerkiksi kuljettajan terveysongelmista johtuvaan reagoimattomuuteen: Se tunnistaa passiivisuuden ja pysäyttää auton mahdollisimman pehmeästi.

Edut yhdellä silmäyksellä.

 • Kehitetty erityisesti moottoritieajoon
 • Toimii koko nopeusalueella
 • Automaattinen etäisyysvalvonta stop-and-go-liikenteessä (liikkeellelähtö ja pysähtyminen ruuhkissa)
 • Auton automaattinen jatkuva keskitys kaistan keskelle
 • Voi estää kaistalta poikkeamisen aktiivisilla ohjausliikkeillä
 • Voi jarruttaa auton kohtuullisesti pysähdyksiin, jos kuljettaja ei reagoi
 • Voi ohjata auton takaisin omalle kaistalleen törmäysvaaran uhatessa kaistaa vaihdettaessa
Ylös