Visada saugiai.
General Safety Regulation

Visada saugiai.

„Mercedes-Benz Trucks“ saugumo pagalbinės sistemos.

Svarbiausia – saugumas, ypač keliuose. Nuo 2024 m. liepos mėn. 7 d. dėl atnaujinto Bendrojo saugos reglamento (BSR, Reglamentas 2019/2144 (ES)) visoje ES galioja nauji saugumo pagalbinių sistemų standartai, siekiant padidinti bendrąjį saugumą keliuose.
„Mercedes‑Benz Trucks" tikslas - suteikti vairuotojoms ir vairuotojams geriausią įmanomą pagalbą ir palengvinti jų darbą.

Naujos ir patobulintos pagalbinės saugumo sistemos ne tik atitinka nuo 2024 m. galiojančius standartus, bet iš dalies pranoksta jas.

Tai dar vienas žingsnis kelyje link važiavimo be avarijų.

Visoms didvyrėms ir visiems didvyriams kelyje kartais gali prireikti pagalbos. Tai garantuoja „Mercedes‑Benz Trucks“ pagalbinės saugumo sistemos. Kiekviena jų turi unikalias savybes, kad galėtų padėti pavojingose situacijose.

Susipažink su funkcijomis naudojimo metu ir pasinerk dabar į „Super Safety“ pagelbiklių komiksų pasaulį.
 

Keturios pateiktos pagalbinės saugumo sistemos atitinka būsimų sistemų kartų pasirinkimą, kurias bus galima įsigyti visiems modeliams, kai taps privalomi atnaujinti BSR reikalavimai.

Visų saugumo pagalbinių sistemų, kurias šiuo metu galima įsigyti kiekvienam modeliui, apžvalgą rasi čia:

Patobulinta antrosios kartos901, 1, 905 „Active Sideguard Assist“ sistema gali padėti vairuotojoms ir vairuotojams važiuojant persirikiuoti į kitą eismo juostą arba atlikti lenkimo manevrus, esant ribotam matomumui visame greičio diapazone. Be to, dviejų pakopų įspėjamoji sistema gali įspėti vairuotojas ir vairuotojus apie galimus pavojus, kad jie galėtų laiku imtis veiksmų kritinei eismo situacijai sušvelninti.

Pranašumų apžvalga.

 • Vairuotojo ir priekinio keleivio pusių stebėjimas
 • Dviejų pakopų įspėjamoji sistema atpažinus pavojų (iš pradžių vaizdinė informacija, po to vaizdinis įspėjimas ir įspėjamasis signalas)
 • Pavojaus atpažinimas ir įspėjamasis pranešimas visame greičio diapazone
 • Aktyvus stabdžių sistemos įsikišimas atliekant posūkį į dešinę (eismas dešiniąja kelio puse) arba į kairę (eismas kairiąja kelio puse) greičio diapazone iki 20 km/h, jei nereaguojama į vaizdinį ir garsinį įspėjamąjį signalą

Šeštosios kartos „Active Brake Assist901, 902, 903“ dėl 270° sujungimo technologijos su šešiais naujais jutikliais užtikrina geresnį aplinkos stebėjimą. Kelių eismo juostų stebėjimo sistema užtikrina geresnį pavojaus atpažinimą. Tokiu būdu „Active Brake Assist 6901, 902, 903“ gali dar greičiau reaguoti į kritines situacijas, pvz., artėjant prie stovinčio arba judančio eismo – net ir įprastuose greitkelio posūkiuose.

Be to, sistema atpažįsta eismo juostoje stovinčius ir judančius asmenis bei dviratininkes ir dviratininkus, nesvarbu, ar jie kerta kelią, ar važiuoja priešinga kryptimi. Atpažinus galimą susidūrimą, „Active Brake Assist 6901, 902, 903“ greičio diapazone iki 60 km/h gali reaguoti automatiniu stabdymu iki visiško sustojimo.

Pranašumų apžvalga.

 • 270° aplinkos stebėjimas naudojant kamerų technologiją bei papildomus artimo nuotolio jutiklius, esančius prie žibintų ir transporto priemonės šonuose
 • Papildoma reakcija į pėsčiąsias ir pėsčiuosius bei dviratininkes ir dviratininkus, važiuojant iki 60 km/h greičiu
 • Išplėstinė reakcija ir avarijų prevencija judančių ir stovinčių transporto priemonių atžvilgiu įprastuose greitkelio posūkiuose
 • Važiuojant didesniu greičiu, galima žymiai sušvelninti avarijų pasekmių sunkumą
 • Trijų pakopų įspėjamoji sistema atpažinus pavojų: pirmiausia vaizdinis įspėjimas ir įspėjamasis signalas, tada dalinis stabdymas, galiausiai automatinis stabdymas iki visiško sustojimo
 • Didelis prieinamumas, esant blogam matomumui, naudojant radarinę technologiją

„Front Guard Assist901“ stebi priešais transporto priemonę esančią eismo zoną, padeda vairuotojoms ir vairuotojams transporto priemonei stovint, pajudant iš vietos ir sankryžose. Jei sistema atpažįsta priešais transporto priemonę stovinčius arba judančius objektus, pvz., žmones, ji padeda vairuotojoms ir vairuotojams važiavimo situacijose, kur nervišijamas 15 km/h greitis, siųsdama pavojaus pranešimus per dviejų pakopų įspėjamąją sistemą.

Pranašumų apžvalga.

 • Aktyvi važiavimo situacijose iki 15 km/h
 • Stebėjimo sritis apima akląją zoną priešais transporto priemonę (maždaug iki 4 m) per visą transporto priemonės plotį
 • Dviejų pakopų įspėjamoji sistema atpažinus pavojų (vaizdinis įspėjimas, tada vaizdinis įspėjimas ir įspėjamasis signalas)
 • Galima išvengti avarijų arba sušvelninti avarijų pasekmių sunkumą sistemos ribose

Tobula įvairių „Active Drive Assist 3901, 905, 906“ vairavimo asistento funkcijų sąveika ne tik padidina važiavimo komfortą, bet ir prisideda prie didesnio eismo saugumo.

Naujosios kartos „Active Drive Assist 3901, 905, 906“ dar geriau padeda vairuotojai arba vairuotojui sunkvežimio išilginės ir šoninės krypties valdymo metu. Naujausia šioje sistemoje yra „Emergency Steering“ funkcija: Jei „Active Sideguard Assist 2901, 1, 905“ praneša apie susidūrimo pavojų persirikiuojant į kitą eismo juostą, „Active Drive Assist 3901, 905, 906“ gali aktyviai vairuoti į priešingą pusę ir taip grąžinti transporto priemonę atgal į eismo juostos vidurį arba į savo važiuojamąją dalį.

Be to, sistema aktyviai reaguoja į vairuotojos arba vairuotojo neveiksnumą, pvz., dėl sveikatos problemų: Ji atpažįsta neaktyvumą ir kuo švelniau sustabdo transporto priemonę.

Pranašumų apžvalga.

 • Specialiai sukurta važiuoti greitkeliais
 • Veikia visame greičio diapazone
 • Automatinis atstumo palaikymas su „Stop-and-go“ funkcija (pajudėjimas iš vietos ir sustabdymas spūstyje)
 • Automatinis nuolatinis transporto priemonės centravimas eismo juostos viduryje
 • Gali neleisti išvažiuoti iš eismo juostos aktyviu įsikišimu vairuojant
 • Jei vairuotojas neaktyvus, transporto priemonę galima saikingai stabdyti iki sustojimo
 • Jei keičiant eismo juostą kyla susidūrimo pavojus, sistema gali grąžinti transporto priemonę atgal į savo eismo juostą
Į viršų