Защо CTT?
Надстройки и преустройства

Защо CTT?

Всичко от едно място.

Кой познава търговските транспортни средства на Mercedes-Benz по-добре от Mercedes-Benz? Затова Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT) е първият избор за специални преустройства. От интензивното консултиране за дефиниране на преустройството през конструирането от нашия собствен отдел за разработване, старателното изчисляване, симулацията и изпробването, до доставката – заедно намираме индивидуалното решение.

Всички преустройства се документират без никакви пропуски, като по този начин важи гаранцията на Mercedes-Benz и в случай на ремонт са налични части през световната търговска мрежа на Mercedes-Benz. Всичко от едно място само с една фактура.

Ние не само преустройваме, но изготвяме и качествени Mercedes-Benz конструктивни елементи.

Нашите специалисти от Mercedes-Benz камиони ще Ви консултират с удоволствие: от техническото съгласуване през поръчката до доставката.

Свържете се с Вашия личен партньор за контакт за специфична и индивидуална справка.

Content why ctt 02
Нагоре