Вашият път до нас
Надстройки и преустройства

Вашият път до нас

Индивидуалните камиони се нуждаят от индивидуална консултация.

Индивидуалните камиони се нуждаят от индивидуална консултация и информация. Това не важи само за процеса на дефиниране на обхвата на преустройство, но и за целенасочения контакт с клиента. Точно поради тази причина Вашият търговец на Mercedes-Benz Lkw Ви придружава и за CTT обхвати, по пътя от техническото съгласуване през поръчката до доставката. Вашия личен партньор за контакт и допълнителна продуктова информация ще намерите чрез препратките по-долу.

За допълнителна информация относно CTT преустройства се обърнете към Вашия договорен търговец на Mercedes-Benz.

Нагоре