За твоята сигурност.
General Safety Regulation

За твоята сигурност.

Асистиращи системи за безопасност на Mercedes‑Benz Trucks.

Безопасността е на първо място, особено по пътищата. От 7 юли 2024 г. с актуализирания General Safety Regulation (GSR, Регламент 2019/2144 (ЕС)) в целия ЕС влизат в сила нови стандарти за асистиращи системи за безопасност, за да се повиши общата безопасност на пътя.
Ясна цел на Mercedes‑Benz Trucks е да подпомага и облекчава водачите по възможно най-добрия начин по време на пътуването.

Новите и усъвършенствани асистиращи системи за безопасност не само отговарят на стандартите, които ще важат от 2024 г., но и отчасти ги надхвърлят по обхват.

По този начин се маркира още един етап по пътя към безаварийното шофиране.

Всички герои на пътя се нуждаят понякога от малко подкрепа. За тази цел разработени асистиращите системи за безопасност на Mercedes‑Benz Trucks. Всяка от тях притежава уникални способности, за да помага в трудни ситуации.

Изживей функциите в действие и се потопи в анимирания свят на Super Safety Sidekicks.
 

Представените четири системи за безопасност съответстват на селекция от бъдещите поколения системи, които ще бъдат на разположение във всички модели, считано от момента, в който актуализираните изисквания на GSR станат задължителни.

Преглед на всички налични в момента асистиращи системи за безопасност по модели можете да намерите тук:

Усъвършенстваният Active Sideguard Assist от второ поколение901, 1, 905 подпомага водачите при смяна на пътната лента или при маневри за завиване с ограничена видимост в целия скоростен диапазон. Освен това двустепенната предупредителна система предупреждава водачите за потенциални опасности, за да могат да избегнат критична пътна ситуация чрез своевременна намеса.

Преглед на предимствата.

 • Наблюдение от страната на водача и спътника
 • Двустепенна предупредителна система при разпознаване на опасност (първо оптична информация, след това оптичен и предупредителен звуков сигнал)
 • Разпознаване на опасност и предупредително съобщение в целия скоростен диапазон
 • Активно спирачно въздействие при завиване надясно (дясно движение), съотв. наляво (ляво движение) в скоростния диапазон до 20 км/ч, при липса на реакция на оптичен и предупредителен звуков сигнал

Шестото поколение на Active Brake Assist901, 902, 903 разполага с разширено регистриране на заобикалящата среда посредством 270-градусова фузионна технология с шест нови датчика. Следенето на няколко ленти осигурява по-високо разпознаване на опасности. По този начин Active Brake Assist 6901, 902, 903 е в състояние да реагира още по-бързо на критични ситуации, например при сблъсък със спрели или движещи се превозни средства – включително в типични за автомагистрали завои.

Освен това системата разпознава неподвижни и движещи се хора, както и велосипедисти в пътната лента, независимо дали пресичат пътя, или се движат в насрещна посока. Ако бъде разпознат потенциален сблъсък, Active Brake Assist 6901, 902, 903 може да реагира в скоростния диапазон до 60 км/ч с автоматично пълно спиране.

Преглед на предимствата.

 • 270-градусово регистриране на заобикалящата среда чрез технология с камери, както и чрез допълнителни датчици за близък обхват във фаровете и отстрани
 • Подобрена реакция за пешеходци и велосипедисти до 60 км/ч
 • Подобрена реакция и избягване на пътни произшествия с движещи се или спрели автомобили в обичайни за автомагистрала завои
 • При по-високи скорости е възможно значително намаляване на тежестта на произшествието
 • Тристепенна предупредителна система при разпознаване на опасност: първо оптичен и предупредителен звуков сигнал, след това частично спиране и накрая автоматизирано пълно спиране
 • Висока надеждност при лоша видимост благодарение на радарната технология

Front Guard Assist901 следи пространството пред автомобила и подпомага водачите при неподвижно състояние на автомобила, при потегляне и в кръстовища. Ако системата регистрира неподвижни или движещи се обекти пред автомобила, като например хора, тя подпомага водача при скорост до 15 км/ч чрез съобщения за опасност чрез двустепенната предупредителна система.

Преглед на предимствата.

 • Активен при скорост до 15 км/ч
 • Зоната на наблюдение покрива мъртвата зона пред автомобила (до около 4 м) по цялата ширина на автомобила
 • Двустепенна предупредителна система при разпознаване на опасност (оптично предупреждение, след това оптичен и предупредителен звуков сигнал)
 • Възможно избягване на произшествие или намаляване на тежестта на произшествието в границите на системата

Перфектното взаимодействие на различните асистиращи функции на Active Drive Assist 3901, 905, 906 не само повишава комфорта при шофиране, но и допринася за подобрена пътна безопасност.

Най-новото поколение, Active Drive Assist 3901, 905, 906, подпомага водачите още по-добре при надлъжно и напречно направляване на товарния автомобил. Нова преди всичко е функцията Emergency Steering: Ако Active Sideguard Assist 2901, 1, 905 съобщи за опасност от сблъсък при смяна на пътната лента, Active Drive Assist 3901, 905, 906 може активно да завърти волана в обратната посока и така да насочи автомобила обратно в средата на пътната лента, съотв. в собствената пътна лента.

Освен това системата реагира активно при изпадане на водача в неспособност, например поради здравословни проблеми: Тя разпознава липсата на активност и спира автомобила възможно най-плавно.

Преглед на предимствата.

 • Система, разработена специално за шофиране по автомагистрали
 • Функционира в целия скоростен диапазон
 • Автоматично регулиране на дистанцията със Stop-and-go (потегляне и спиране в ситуации на задръстване)
 • Автоматично постоянно центриране на автомобила в средата на пътната лента
 • Може да предотврати напускането на пътната лента чрез активна намеса в управлението на волана
 • При неактивност на водача може да спре автомобила плавно до неподвижно състояние
 • При опасност от сблъсък при смяна на пътната лента може да насочи автомобила обратно в собствената пътна лента
Нагоре