Етикетът за гуми
Покупка

Етикетът за гуми

Информация относно етикетирането на гуми.

От май 2021 г. задължителното етикетиране на гумите е в сила и за повечето гуми за тежкотоварни автомобили1031. От етикета на Вашите нови гуми получавате само с един поглед най-важната информация по отношение на икономичността, безопасността и профила за експлоатация.

Горната част на новия етикет предоставя информация за точното наименование на гумата, размера на гумата, товарния индекс и категорията на скоростта.1032

Зоната със символи отдолу информира за горивната ефективност, сцеплението по мокра настилка, шумовите емисии и пригодността за използване през зимата.

Колкото по-голямо е съпротивлението при търкаляне на гумите, толкова по-висок е разходът на гориво на един тежкотоварен автомобил. Затова класът горивна ефективност на гумите се определя с помощта на измереното съпротивление при търкаляне.1033 Скалата започва от клас „A“ (най-добра стойност) и достига до клас „E“ (най-лоша стойност).

Важно е да се знае: Действителното спестяване на гориво зависи в голяма степен от стила на шофиране на водача. С този настройващ лост разходът може значително да се намали. Освен това, когато става въпрос за разхода, не трябва да се пренебрегва правилно настроеното налягане в гумите.

Content tyre labeling 04b

Сцеплението на гумата по мокро пътно платно е важен аспект от безопасността: Добрите стойности означават кратки спирачни пътища. Затова сцеплението по мокра настилка се проверява1034 и документира с помощта на класовете „A“ (най-добра стойност) до „E“ (най-лоша стойност).

При това важи винаги: Безопасността при шофиране зависи основно от стила на шофиране на водача. Моля, винаги се съобразявайте със спирачния път за евентуална спирачна маневра и редовно проверявайте въздушното налягане на гумите.

Content tyre labeling 03b
Hotspot module

Външен шум при търкаляне

Шумът при търкаляне на колелата също оказва влияние върху това, като колко шумен се възприема един преминаващ автомобил от останалите участници в пътното движение. Етикетът предоставя информация по този въпрос чрез измерената стойност1035 в децибели (dB) и класовете1036 „A“ (най-добра стойност) до „C“ (най-лоша стойност).

Сцепление върху сняг

При зимни условия на пътя е задължително използването на зимни гуми. Дали дадена гума е одобрена за зимата, ще разпознаете по символа снежинка1037, който е част от етикета на гумите.

Пазете себе си и другите: Постоянно адаптирайте скоростта и стила си на шофиране към условията на пътя и метеорологичната обстановка.

Гума за сцепление с лед

Специален тип зимни гуми са така наречените гуми за лед. Те отговарят на специални изисквания върху заледено пътно платно и се разпознават по символа ледник.1038 Гумите за лед за проектирани за пътни повърхности, покрити със слой лед или с твърда снежна покривка.

За Вашата безопасност: Постоянно адаптирайте скоростта и стила си на шофиране към условията на пътя и метеорологичната обстановка. Уверете се, че използването на гуми за лед е целесъобразно, защото при по-малко тежки метеорологични условия (например мокра пътна настилка или по-топли температури) те могат да загубят част от ефективността и качествата си по отношение на сцеплението върху мокра настилка, употребата и износването.
Нагоре