eMobility

eConsulting

Стъпка по стъпка към eMobility.

Новоразработеният eConsulting е тристъпкова форма на консултации, предоставяща всички необходими решения за eActros: от първата консултация до пускането в експлоатация. Екип от национални специалисти и международни експерти ще ви подпомага по Вашия път към е-Mobility и стъпка по стъпка към бъдеще без CO₂.

За целта се създава концепция, съобразена с Вашия автопарк. На базата на набелязаните при това мерки се анализират всички свързани разходи. След това следва внедряването чрез интегриране в оперативните процеси.

E consulting content step 01

Анализ на маршрута.

Изходна точка за концепцията за електрифициране на Вашето депо е анализът на маршрутите на Вашия автопарк. Той е основата за всички други решения и мерки в процеса на консултация за eMobility.

С помощта на уебсайта eTruck Ready можете да тествате дали Вашите маршрути са подходящи за eActros. Чрез настройката на различни параметри, между които надстройка, полезен товар или температура на околната среда, маршрутите на Вашите конвенционални товарни автомобили могат лесно да бъдат сравнени със събраните от eActros данни.

С помощта на уебсайта eTruck Ready анализирате удобно от компютъра си дали eActros е подходящ за Вашите маршрути.

Тествайте сега доколко Вашите ежедневни маршрути са готови за eTruck:

E consulting content route analysis

Зарядна инфраструктура.

Експлоатацията на Вашите автомобили определя оптималното поведение при зареждане и необходимата за това зарядна инфраструктура със съответните софтуерни и хардуерни решения. По целия процес Mercedes-Benz Trucks ще Ви подпомогне с експертиза и необходими инструменти - от свързването към електрическата мрежа през планирането до управлението на зареждането.

За работа в тежкия дистрибуторски транспорт в градска среда е подходящо зареждането в депото , т.е. зареждане в собствения гараж. При това автомобилът се експлоатира оптимално по време на една смяна и се зарежда отново в депото едва когато не се използва повече, бавно през нощта.

Ако вашият eTruck се използва денонощно, трябва да потърсите други типове зареждане. При Opportunity Charging зареждате Вашия автомобил на различните площадки, докато той е паркиран временно, например за разтоварване,. Времето за зареждане тук е между 30 и 90 минути. За този вид експлоатация е необходимо зарядната инфраструктура да е налице на всички депа, съотв. на местата за товарене и разтоварване.

E consulting content step 02

На базата на определените мерки, всички свързани с това разходи и възможности за финансиране се разкриват, анализират и оптимизират прозрачно заедно с eConsulting експертите.

С помощта на собствения софтуер Daimler в цяла Европа могат да се идентифицират възможни стимули, респективно предимства за преминаването към eMobility. При електрическите автомобили и съответната зарядна инфраструктура това са конкретните предимства чрез привилегии, намаляване/освобождаване от данъци и заеми. Към това се добавят и преимущества като по-малки пътни такси, по-ниски разходи за регистрация на автомобилите или избягване на забрани за движение в градовете. Нашите специалисти ще Ви помогнат активно при оценката на съотношението разходи/печалби и при изготвяне на подробна заявка.

E consulting content cost analysing
E consulting content step 03

Сега може да започне фазата на внедряване. Тук са интегрирани всички необходими процеси на оперативната работа. За да се осъществи безпроблемно преходът, ние инструктираме и обучаваме Вас и Вашите служители за интегрираните софтуерни решения, като нашата интелигентна система за управление на зареждането и икономичното шофиране и изобщо сме винаги на Ваше разположение. Нашите многостранни обучения са насочени както към водачите, така и към мениджърите на автопаркове.

Водачите ще бъдат запознати с цялата необходима информация за обслужване. Това включва зареждане на eActros, екологично шофиране, което може да допринесе за висок пробег, икономично използване на енергията, което може да удължи експлоатационния живот на акумулатора, както и оптимизирано зареждане за максимално използване на зарядната инфраструктура.

Ръководителите на автопарка се обучават за техническите особености на eActros и за боравенето с високо напрежение, за повишаване на ефективността, както и за организационните приложения. Освен това те получават представа за перспективата на водачите.

Нагоре