eMobility

Индивидуално готово за употреба решение за зареждане.

Нашето интегрирано решение eActros Ви дава възможност да Ви предложим специално разработено, готово за употреба решение за зареждане за Вашия eActros и да Ви придружаваме през целия процес. В рамките на нашия eConsulting ние ще отговорим заедно с Вас на всички въпроси, които се отнасят до безпроблемно интегриране на eTrucks във Вашия наличен автопарк. Благодарение на нашите квалифицирани партньори това включва и осигуряването на необходимата зарядна инфраструктура. Нашата система за управление на зареждането осигурява перфектна връзка между зарядната инфраструктура и eTruck и Ви позволява оптимално зареждане на автомобилите. Ако в процеса възникнат проблеми при автомобила или при софтуера, винаги има към кого да се обърнете!

Заедно с нашите партньори и с необходимите инструменти ще Ви подпомогнем от свързването към електрическата мрежа през планирането до управлението на зареждането. Коя зарядна инфраструктура с нейните софтуерни и хардуерни решения Ви е необходима и какво е оптималното поведение при зареждане за Вас, се решава въз основа на схемата на използване на Вашите автомобили.

Ето няколко примера: Работите ли в едносменен режим и можете ли да използвате нощта за пълно зареждане? Тогава е достатъчна малка зарядна мощност, например 50 kW. Необходимо ли е допълнително зареждане по време на обедната почивка? Тогава зареждането трябва да се извърши с по-висока мощност, например 150 kW. Важно е също да имате контакт с местния оператор на електрическата мрежа: Каква е мощността на мрежата и трябва ли да се разшири инфраструктурата на територията на предприятието? И за това ние, заедно с нашите партньори, сме на Ваше разположение.

Charging solution content energymanagement bgr

За работа в тежкия дистрибуторски транспорт в градска среда е подходящо зареждането в депото , т.е. зареждане в собствения гараж. В едносменен режим автомобилът излиза оптимално зареден и се зарежда отново напълно, но бавно в депото, когато вече не се използва, през нощта.

Ако Вашият eTruck се използва в многосменен режим на работа, трябва да осигурите други видове зареждане. Opportunity Charging, т.е. зареждане при възможност, може да се използва винаги, когато автомобилът е спрян временно. Акумулаторите могат да бъдат дозаредени частично в такова ограничено време, например при разтоварване на местоназначението на доставката. Времето за зареждане тук е между 30 и 90 минути.

Модел

Модел image

Зарядна мощност

Изберете диапазона на зареждане.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Остатъчен заряд
Заряден капацитет 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  • Времето за зареждане, показано в инструмента, се базира на линейнa интерполация и вътрешно определени стойности при оптимални условия, включително при температура на околната среда над 20°C. Степента на заряд се отнася до показваната на дисплея на автомобила стойност.
  • eActros може да се зарежда с до 160 kW: Трите пакета акумулаторни батерии се нуждаят от малко повече от един час, за да се заредят от 20% на 80% с обикновено устройство за бързо зареждане с 400 A заряден ток,, което се определя на базата на установените емпирични стойности при оптимални условия, напр. при температура на околната среда 20°C.

С помощта на Вашата индивидуална концепция за зареждане, включваща броя на колоните за зареждане, вида на курсовете, възможностите за дозареждане и необходимите зарядни мощности, може да се провери дали досегашният Ви капацитет за свързване към мрежата е достатъчен. Вашето свързване към мрежата трябва да отговаря на изискванията за максимална мощност, включваща напр. осветление, IT хардуер, климатизация и производствени установки. Тъй като тази необходимост от мощност се повишава от потребността от енергия на зарядните станции eTruck, местният оператор на електрическата мрежа трябва да провери дали разпределителната мрежа може да покрие тази допълнителна потребност от мощност. Ако това не е така, може да се наложи да вземете конструктивни мерки, за което ще Ви помогнат както Mercedes‑Benz Trucks, така и нашите партньори и местния оператор на мрежата.

Charging solution content network connection bgr

Fleetboard Charge Management Ви предоставя цялостен преглед на всички взаимодействия между Вашите eTrucks и собствените Ви зарядни станции - така винаги ще можете да осъществявате контрол. От акумулаторния пакет през състоянието на заряд до оставащото време за зареждане или историята на зарежданията: Ще имате пълна прозрачност за зарядната инфраструктура.

По този начин можете да разберете по-добре поведението при заряд на Вашия eActros и на цялата инфраструктура и да оцените възможностите за оптимизация. Charge Management Ви помага да координирате сесиите за зареждане и да използвате оптимално наличната зарядна мощност на Вашето депо.

Това прави възможно безпроблемното обвързване на програмите за зареждане в наличните процеси. По всяко време могат да бъдат направени индивидуални настройки, като времена на отпътуване и изисквано състояние на акумулаторите.

За да можем да предложим на нашите клиенти не само концепция за самите автомобили, но и най-добрата зарядна инфраструктура, и да им бъдем в помощ по всички въпроси, свързани с процесите на планиране, заявяване и внедряване, ние поддържаме стратегическо партньорство със Siemens Smart Infrastructure, ENGIE и EVBox Group.

След множеството тестове за съвместимост със системата за управление на зареждането на Mercedes‑Benz Trucks тези партньори ни помагат с техните допълващи специфични познания за снабдяването с енергия и предоставят решения за зарядна инфраструктура за централното депо. В процеса на eConsulting се създава реалистичен потребителски профил за индивидуалните цели на клиентите ни, който ще им даде възможност да решат дали и как да използват услугите ни.

Анализът на депото, изграждането на подходящата инфраструктура заедно с интелигентни решения за зареждане, както и поддръжката и обслужването на цялата зарядна инфраструктура могат да се поемат впоследствие от някой от нашите партньори. При това във всички фази те са в тясна връзка с Mercedes-Benz Trucks.

Charging solution content partnership

Електрифицирането на депото се нуждае от значителна подготовка. Периодът от първоначалната консултация до доставка на eTruck варира и може да обхваща до дванадесет месеца.

В зависимост от условията и изискванията, планирането и пълното изграждане на дадена зарядна инфраструктура, включително разширяване на свързването към електрическата мрежа, може да отнеме от три до двадесет и четири месеца. Поради това е препоръчително да се свържете навреме с местния оператор на разпределителната мрежа и да планирате заедно зарядната инфраструктура.

Charging solution content time period bgr
Нагоре