eMobility

Оптимизирани общи разходи

Ние правим всичко възможно, за да имате най-добър поглед върху разходите в края на деня по пътя Ви към е-Mobility. Ето защо управлението на разходите е важна част от нашия eConsulting, която ще Ви осигури прозрачна структура на разходите, ще Ви помогне да оптимизирате общите си разходи (например по-ниски разходи за енергия), да идентифицирате потенциалните финансови стимули и евентуално да заявите субсидии.

Total cost of ownership content time

Преглед на общите разходи.

Ние знаем, че не работите за забавление, а за да печелите пари. Ето защо прозрачният преглед на Вашите финанси е особено важен. eConsultant изчислява Вашия Total Costs of Ownership (TCO) с помощта на нашия инструмент за разходи, който предлага следните предимства:

  1. прозрачно сравнение на TCO на eTruck и на дизелов автомобил,
  2. симулации на най-важните специфични фактори, влияещи върху TCO,
  3. функция за запаметяване/зареждане на определени случаи на приложение и предишни сравнения, както и отчети по избор.

Заедно с нашите eConsulting експерти ще се извърши икономическа оценка на електрифицирането на Вашия автопарк. Освен разходите ще се разгледат и възможните финансирания. С нашия инструмент Daimler Truck Incentive Tool ще Ви помогнем да идентифицирате евентуални стимули или предимства на Вашия пазар или Вашата държава. Всяка държава предлага различни атрактивни стимули.

Специфичните предимства при електрическите автомобили и зарядната инфраструктура се състоят от привилегии, данъчни облекчения, респ. освобождаване от данъци и заеми. Към това се добавят и други предимства, като например по-ниски пътни такси, по-ниски разходи за регистрация, безплатно паркиране или избягване на забрани за движение в градовете.

Екипът на eConsulting ще Ви посъветва с удоволствие за избора на подходящи стимули. Ако сте решили да кандидатствате за определени стимули, можете да получите подкрепа от партньорска агенция - от събирането на необходимите документи до изпращането им.

Нагоре