Predictive Powertrain Control
Actros L

Predictive Powertrain Control

Просто шофирайте по-добре– с Predictive Powertrain Control.

Predictive Powertrain Control интегрира режимите за шофиране, както и спирачката без износване и разширения Top Torque1070. Освен това разпознава и желанието за завиване на водача и своевременно въвежда фаза EcoRoll.

Преглед на предимствата.

  • Серийно до 5%1066 по-нисък разход на гориво
  • Разпознаване на траекторията на пътя като предстоящ наклон надолу, изкачвания, кръстовища и кръгови движения
  • Автоматизиране на времето на превключване, избора на предавка и настроената в темпомата скорост
  • Интегриране на настройки в зависимост от трафика, както и асистент за разпознаване на пътни знаци
  • Сега с възможност за ползване не само на автомагистрали, но и на второстепенни пътища
Content predictive powertrain control 04

Уверен и горивоспестяващ. Серийният Predictive Powertrain Control (подобно изображение) може да подпомага водача и да допринася за по-нисък разход на гориво и по пътищата извън населените места.

При стръмни изкачвания, преди възвишение, при спускане, в падина или на равно – благодарение на сателитната навигация и прецизни триизмерни карти, Predictive Powertrain Control разпознава предварително предстоящата пътна ситуация и действа предвиждащо. За целта Predictive Powertrain Control постоянно следи кинетичната енергия на автомобила и може да я използва например преди възвишения или на равно за движение по инерция, което намалява загубите от съпротивление и пести гориво. В допълнение системата може да осигури последователност на превключване, адаптирана към предстоящата пътна ситуация, например по-малко превключвания на предавките и повече прескачане на предавки при превключване.

Интелигентната интеграция на Predictive Powertrain Control може освен това например да разпознава желание за завиване от включването на мигача, да започне движение по инерция с цел намаляване на разхода и при режимите Standard и Power, да интегрира разширението Top Torque1070.

Всички изображения са примерни и може да се различават от конфигурациите, които може да бъдат поръчани. Възможни са промени.

Content predicitve powertrain control 01 RET

Правилната програма за всяка пътна ситуация: Можете да избирате между Standard, Economy, Fleet и Power. Изпълняват се също и специални изисквания, като Offroad, Heavy, Municipal и Fire.

Но дори в рамките на съответната програма за движение водачът по всяко време има избор между четири режима на шофиране1068 – стандартно A и A economy, още един автоматичен режим, плюс ръчен режим.

Нагоре