Predictive Powertrain Control
Arocs

Predictive Powertrain Control

Просто шофирайте по-добре– с Predictive Powertrain Control.

Със вече серийната система Predictive Powertrain Control с Arocs можете да пътувате безпроблемно и още по-икономично. По автомагистралите и второстепенните пътища, както по вътрешноградските улици.

Серийната система интегрира стила на шофиране съобразно топографията към автоматичното превключване на предавките и в комбинация с прецизно съгласуваната стратегия на превключване позволява икономия на гориво до 5 %. При това новото разширяване на функциите на Predictive Powertrain Control позволява използването на предимствата на системата вече и на второстепенен пътища. Освен спътниковата система за определяне на местоположението Predictive Powertrain Control ползва също и прецизни 3D-карти.

Преглед на предимствата.

  • Predictive Powertrain Control91: намален разход на гориво
  • Разпознаване на траекторията на пътя като предстоящ наклон надолу, изкачвания, кръстовища и кръгови движения
  • Оптимизиране на точките на превключване, на избора на предавка и на настроената с темпомат скорост
  • Оптимално използване на системите чрез настройка в зависимост от трафика, както и асистент за разпознаване на пътните знаци
  • Сега с възможност за ползване не само на автомагистрали, но и на второстепенни пътища
Content predictive powertrain control 04

Уверен и горивоспестяващ. Новият сериен Predictive Powertrain Control (подобно изображение) разтоварва водача и допринася за нисък разход на гориво ипо междуградски пътища.

Дали по стръмни наклони нагоре, преди възвишение, при спускане, в падина или в равнина – Predictive Powertrain Control разпознава предварително предстоящата пътна ситуация и действа предвидливо. За целта Predictive Powertrain Control постоянно установява кинетичната енергия на автомобила и я използва например преди възвишения или в равнината за EcoRoll-фазите. Това понижава вътрешните загубите и спестява гориво. В допълнение системата осигурява напасване на превключването, адаптирано към предстоящата пътна ситуация, например по-малко превключвания на предавките и по-голямо прескачане на предавки при превключване. Това също допринася за по-малък разход.