Висока безопасност
Atego

Висока безопасност

Достигнете целта със сигурност – с подкрепата на иновативните асистиращи системи.

Пристигате безопасно – с помощта на иновативните асистиращи системи за повишаване на безопасността при шофиране, като серийно вградения Active Brake Assist 5285, се улеснява водачът, щадят се автомобилът и товарът и се увеличава ефективността. При всяко пътуване.

Товарни автомобили, които са безопасни, са не само голям напредък за всички участници в пътното движение. Те са и по-ефективни. Защото те по-рядко излизат от експлоатация поради пътни произшествия и подпомагат и разтоварват водача. Затова целият наш опит от над 45 години е вложен в разработването на иновативни асистиращи системи.

General Safety Regulation.

General Safety Regulation.

От 2024 г., с новите предписания на General Safety Regulation (GSR), в целия ЕС ще бъдат въведени задължителни законови стандарти за по-голяма безопасност на пътя. Нашите товарни автомобили Mercedes‑Benz не само вече ги изпълняват още днес – те осигуряват още повече безопасност чрез допълнителни технологии.

Повече за асистентите
Нагоре