Fire & Rescue
Econic

Fire & Rescue

Бързо на мястото на работа. Не в последния момент.

Когато прозвучи аларма, всяка секунда е ценна. Поради това при екипите всяко движение е като на сън. Econic спомага да не се губи време. Само две къси стъпала улесняват качването и слизането. Автоматичната предавателна кутия Allison пести време за превключване и предлага максимален комфорт на движение. И при маневриране през оживеното градско движение и пълни с паркирали автомобили улици водачът, благодарение на своята ниска позиция на седалката и панорамното остъкляване, винаги запазва видимост. За максимална безопасност и бързина също и когато е напечено.

Преглед на предимствата.

  • Econic с ниския вариант на кабината на водача се справя отлично също и в по-ниски подлези и места за преминаване и същевременно предоставя достатъчно място за високи надстройки
  • За по-бързото качване и слизане на екипа спомагат ниската врата за качване и слизане и широко отварящите се врати

Със своето голямо многообразие на вариантите и концепция, удобна за надстройки, с ниска рама Econic предлага широки възможности за използване: като базов автомобил за въртяща се стълба, подемна спасителна платформа и автомобили за пожарогасене с цистерна.В автомобила има място за четири членен екипаж. Също и с високи надстройки, мостовете и подлезите не представляват препятствие за Econic в ниския вариант на кабината.

Content fire and rescue 01

Бързо качване и слизане, също и с тежка екипировка – лесно и пестящо сили поради концепцията Low-Entry - с ниска сгъваема врата.

Нагоре