Двигател и технология на отработените газове
Unimog U 219 – U 530

Двигател и технология на отработените газове

Икономичен. Мощен. Екологичен.

Unimog за прикачна техника е оборудван с модерната и ефективна технология на Mercedes-Benz BlueTec 6. Тестваното в големи серии поколение двигатели Euro VI задава мащаби в своя клас и е изпълнено безкомпромисно по отношение на екологичността, икономичността и експлоатационните качества. 4- и 6-цилиндровите двигатели с мощност от 115 kW до 220 kW са особено удобни за техническо обслужване, икономични, с равномерен ход и с голяма теглителна сила. Те се отличават с голям въртящ момент до 1200 Nm както и отлични стойности при отработените газове, разхода и съотношението между маса и мощност. Технологията с 4 клапана и Common-Rail-впръскването с до 2400 бара допълнително повишават коефициента на полезно действие.

Силовите предавания служат също и за спиране: Мощната моторна спирачка Premium намалява механичното износване на спирачките и дава голям принос за икономичността.

При допълнително обработване на отработените газове поколението двигатели BlueTec 6 залага на технологии, които вече са се доказали в практическото използване в големите серийни двигатели за тежкотоварни автомобили през милиони километри. В модула за допълнителна обработка на отработените газове SCR катализаторът намалява азотните оксиди до минимум. И филтърът за твърди частици предотвратява почти напълно емисиите на твърди частици.

Content engine emission 01

С типовете U 423, U 429 и U 529 Unimog за прикачна техника с модерните MDEG-двигатели (OM 934/OM 936, 4- и 6-цилиндъра) се предлага като изпълнение с Euro V и Euromot IV. При тези версии не са монтирани филтър за твърди частици, изместване на разпределителния вал и HC-дозиране. Чрез това се намаляват например разходите за поддръжка и Life-Cycle.

Комбинирани със съответния стандарт за отработените газове, в зависимост от специфичните за страната предписания са възможни изгодни предимства за земеделци, фирми, предлагащи услуги, и комуни при регистрацията като селскостопански трактор. Unimog чрез това например може да бъде освободен от данъци, пътни такси или от забраната за движение в неделя.