Застраховки
Безгрижно на пътя

Застраховки

Намалете Вашия риск при неочаквани случаи на повреди чрез прозрачни разходи.

Със застраховка Mercedes-Benz 1001 Вие си спестявате грижите в случай на повреда: След злополука ще получите заместващ камион, който да Ви помогне да останете мобилни. Превозното средство, претърпяло злополука, ще бъде изтеглено до най-близкия сервиз на Mercedes-Benz. Възникналите разходи остават максимално планируеми и прозрачни за Вас.

Определящи за калкулацията на премиите са моторизирането на Вашия товарен автомобил, начинът на използването му, както и Вашият индивидуален клас без произшествия. Освен това: Ако нямате собствен клас без произшествия, спечелете при сключването на договора от специалната квалификация в клас без произшествия 2 (SF 2). И при самоучастие имате избор между два варианта: 1000 евро или 2500 евро.

Вашите предимства.

  • 100 мил. евро покритие при застраховката гражданска отговорност при щети на лица, материални щети и имуществени щети, максимално 12 мил. евро на пострадало лице
  • Включване в застраховката на прикачни устройства и надстройки до 100 000 евро
  • Включване в застраховката на щети на предприятието, щети на спирачките и при счупване
  • Автоматично обновяване на услугите на Вашата застраховка
  • Опционална GAP застраховка във връзка с договор за финансиране
  • С фабрично монтиран асистент за запазване на пътната лента, Active Brake Assist и асистент за спазване на дистанция (ако може да бъде доставен фабрично) получавате 10% отстъпка от застрахователната премия
Нагоре