Fleetboard
Услуги

Fleetboard

Съобразени с практиката телематични услуги за управление на транспортния парк.

За да постигнат мощните камиони максималната си икономичност, Daimler Fleetboard предоставя водещо на пазара стандартно оборудване и базирани на телематиката интернет услуги с международен флетрейт. Фирмата обединява дългогодишен опит в тежкотоварния бранш и ноу-хау в областта на информационните и комуникационните технологии.

От въвеждането си през 2000 г. Fleetboard революционира управлението на транспортните паркове, състоящи се от товарни автомобили. Предлаганите продукти са в полза на диспозицията и управлението на транспортния парк, тъй като информациите за превозни средства, курсове и тахографи са на разположение за анализ или по-нататъшна обработка само с един клик. Всички данни могат да се интегрират безпроблемно в налични спедиторски програми.

Какви други предимства се предлагат при ползване на Fleetboard ще научите на www.fleetboard.de или директно от вашия Mercedes-Benz партньор.

Преглед на предимствата.

  • Мениджмънт на поръчката Fleetboard2 за ефективни логистични процеси
  • Fleetboard мениджмънт Време2 за оптимално планиране на екплоатацията и маршрутите, както и за лесно изпълнение на законовите разпоредби и снижаване на разходите за документация
  • Fleetboard Fleet.app10 за мобилен достъп до автопарка
  • Fleetboard DispoPilot.app49 за гъвкаво оформяне на транспортните капацитети
  • Fleetboard Driver.app49 за водачите
  • Допълнително: до 15 % икономия на гориво чрез Fleetboard Анализ на експлоатацията2, Fleetboard EcoSupport13 и Mercedes-Benz EcoTraining (екологично обучение)2