Оригинални части Mercedes-Benz
Оптимално запазване на стойността

Оригинални части Mercedes-Benz

Гарантирано качество и надеждност.

Оригиналните части Mercedes-Benz са специално разработени и изпитани. Те са с най-съвременно, високо технологично ниво и подлежат на непроменяща се гаранция за качеството. Можете да разчитате на тяхната надеждност. Точната форма спомага за лесния им монтаж без допълнителни работи. Всяка оригинална част изпълнява изискванията на Mercedes-Benz във връзка с безопасността, икономичността и опазване на околната среда.

За оригинални части Mercedes-Benz в сила е законова гаранция, валидна в целия свят, а възможностите за доставка са гарантирани дългосрочно - дори и извън серийното производство. Сроковете за повторни доставки са кратки - независимо в коя част на света поръчвате Вашите части.

Зад това обещание за качество има над 100 години опит в производството на автомобили и части.

Преглед на предимствата.

  • Винаги на най-високо технологично ниво
  • Постоянно осигуряване на качеството чрез редовни тестове на материалите и функциите
  • Изпълнение на изискванията на производителя по отношение на безопасността, икономичността и опазването на околната среда
  • Специално разработени за специфични цели за приложение в превозното средство
  • Цялата продуктова гама от едно място
  • Дългосрочни възможности за доставка, гарантирани след периода на серийно производство