Εκδόσεις καμπίνων
Το νέο Arocs

Εκδόσεις καμπίνων

Καλύπτει υποδειγματικά όλες τις απαιτήσεις από τις διάφορες χρήσεις στην εργοταξιακή κυκλοφορία.

Με εννέα καμπίνες οδηγού, το Arocs ικανοποιεί υποδειγματικά όλες τις απαιτήσεις από τις διάφορες χρήσεις στον κλάδο κατασκευών. Σε αυθημερόν δρομολόγια, στο εργοτάξιο, στις μεταφορές δομικών υλικών ή σε χρήσεις με συχνές διανυκτερεύσεις – όλες οι καμπίνες οδηγού είναι εξοπλισμένες με στιβαρή, ανθεκτική κατασκευή και εργονομική, αναπαυτική θέση εργασίας και επιπλέον προσφέρουν εύκολο, αποδοτικό χειρισμό. 

Το Arocs έως 250 τόνων διατίθεται αποκλειστικά με την καμπίνα οδηγού BigSpace πλάτους 2500 mm, ενώ σε συνδυασμό με την τετρακίνηση διατίθεται αποκλειστικά με την καμπίνα οδηγού StreamSpace πλάτους 2300 mm.