Επισκόπηση Τύπων
Atego

Επισκόπηση Τύπων

Όλες οι εκδόσεις είναι προσαρμοσμένες στη χρήση για την οποία προορίζονται.
 
Κινητήρες OM 934
115 kW (156 PS) βασικός εξοπλισμός βασικός εξοπλισμός
130 kW (177 PS) διατίθεται προαιρετικά διατίθεται προαιρετικά
155 kW (211 PS) διατίθεται προαιρετικά διατίθεται προαιρετικά
170 kW (231 PS) διατίθεται προαιρετικά διατίθεται προαιρετικά
Κινητήρες OM 936
175 kW (238 PS) δεν διατίθεται διατίθεται προαιρετικά
200 kW (272 PS) δεν διατίθεται δεν διατίθεται
220 kW (299 PS) δεν διατίθεται δεν διατίθεται
Μεταξόνιο
3020 mm βασικός εξοπλισμός βασικός εξοπλισμός
3260 mm δεν διατίθεται δεν διατίθεται
3320 mm διατίθεται προαιρετικά διατίθεται προαιρετικά
3560 mm δεν διατίθεται δεν διατίθεται
Εκδόσεις καμπίνων
Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace βασικός εξοπλισμός βασικός εξοπλισμός
Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη διατίθεται προαιρετικά διατίθεται προαιρετικά
Καμπίνα L ClassicSpace δεν διατίθεται δεν διατίθεται
Καμπίνα L BigSpace δεν διατίθεται δεν διατίθεται
 
Κινητήρες OM 934
115 kW (156 PS) δεν διατίθεται δεν διατίθεται
130 kW (177 PS) βασικός εξοπλισμός βασικός εξοπλισμός
155 kW (211 PS) διατίθεται προαιρετικά διατίθεται προαιρετικά
170 kW (231 PS) διατίθεται προαιρετικά διατίθεται προαιρετικά
Κινητήρες OM 936
175 kW (238 PS) διατίθεται προαιρετικά διατίθεται προαιρετικά
200 kW (272 PS) δεν διατίθεται δεν διατίθεται
220 kW (299 PS) δεν διατίθεται δεν διατίθεται
Μεταξόνιο
3020 mm δεν διατίθεται δεν διατίθεται
3260 mm βασικός εξοπλισμός βασικός εξοπλισμός
3320 mm δεν διατίθεται δεν διατίθεται
3560 mm δεν διατίθεται διατίθεται προαιρετικά
Εκδόσεις καμπίνων
Καμπίνα οδηγού S ClassicSpace βασικός εξοπλισμός βασικός εξοπλισμός
Καμπίνα S ClassicSpace επιμηκυμένη διατίθεται προαιρετικά διατίθεται προαιρετικά
Καμπίνα L ClassicSpace διατίθεται προαιρετικά διατίθεται προαιρετικά
Καμπίνα L BigSpace διατίθεται προαιρετικά διατίθεται προαιρετικά
Προς τα επάνω