eMobility

Kohandatud võtmed-kätte laadimislahendus.

Meie integreeritud eActrose lahendus võimaldab pakkuda teile teie eActrose jaoks kohandatud võtmed-kätte laadimislahendust ja olla teiega kaasas kogu protsessi vältel. eConsultingu raames teeme teiega koostööd, et vastata kõikidele küsimustele, mis vajavad selgitamist teel eTruckside sujuvaks ja märkamatuks integreerimiseks teie olemasolevasse sõidukiparki. Tänu meie kvalifitseeritud koostööpartneritele hõlmab see ka vajaliku laadimistaristu pakkumist. Meie Charge Management System kujutab endast täiuslikku ühendust laadimistaristu ja eTrucki vahel ning võimaldab teil sõidukeid optimaalselt laadida. Kui protsessi käigus ilmneb probleeme, olgu sõiduki või tarkvaraga, on teil alati olemas püsikontaktisik!

Koos oma partnerite ja vajalike tööriistadega toetame teid alates elektrivõrguga liitumisest kuni laadimise planeerimise ja laadimise juhtimiseni. Millist laadimistaristut, sealhulgas tarkvara- ja riistvaralahendusi vajate ning milline on teie jaoks optimaalne laadimiskäitumine, otsustatakse teie sõidukite kasutuse põhjal.

Mõned näited. Kas sõidate ühes vahetuses ja kas saate täislaadimiseks kasutada ka öist aega? Sel juhul piisab väikesest laadimisvõimsusest, näiteks 50 kW. Kas lõunapausi ajal on vaja täiendavat laadimist? Sel juhul tuleb laadimine läbi viia suurema laadimisvõimsusega, näiteks 150 kW. Oluline on ka ühendus kohaliku võrguoperaatoriga. Kui tõhus on võrk ja kas ettevõtte territooriumil olevat taristut on vaja laiendada? Ka siin oleme koos oma partneritega teie jaoks olemas.

Charging solution content energymanagement est

Depot Charging, s.t. oma depoos laadimine, sobib eriti hästi kasutamiseks linnapiirkondades, kus toimub tihe transpordiliiklus. Ühes vahetuses töötades eemaldatakse sõiduk optimaalsel ajal ning laetakse aeglaselt ja täielikult üleöö depoos ära, siis kui veokit enam ei kasutata.

Kui teie eTruck töötab mitmes vahetuses, peate kasutama muid laadimisviise. Opportunity Charging, s.t laadimine alati, kui selleks võimalus tekib ehk kui sõiduk on ajutiselt ära pargitud. Akusid saab selle piiratud aja jooksul osaliselt laadida, näiteks kauba mahalaadimisel saadetise sihtkohas. Laadimisaeg on siin vahemikus 30 kuni 90 minutit.

Mudel

Mudel image

Laadimisvõimsus

Laadimiskoha valimine.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Akuvarutoide
Laadimisvõime 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  • Tööriistas kuvatav laadimisaeg põhineb nii lineaarsel arvutusel kui ka optimaalsetes tingimustes sisemiselt määratud empiirilistel väärtustel, nt ümbritseval temperatuuril üle 20 °C. Laetustase viitab sõiduki ekraanil kuvatavale väärtusele.
  • eActrost saab laadida kuni 160 kW juures: Optimaalsetes tingimustes sisemiselt määratud empiirilistele väärtustele, sealhulgas ümbritseval temperatuuril 20 °C standardse alalisvoolu kiirlaadimisjaamas laadimisvooluga 400 A, vajavad kolm akukomplekti veidi üle tunni, et laadida 20-lt 80%-le.

Lähtudes teie individuaalsest laadimiskontseptsioonist, s.t. laadimisjaamade arvust, sõitude tüübist, võimalikest laadimisperioodidest ja vajalikust laadimisvõimsusest, saab kontrollida, kas teie praegune võrguühenduse võimsus on piisav. Teie võrguühendus peab vastama teie maksimaalsele energiavajadusele sõltuvalt näiteks valgustusest, IT-riistvarast, salongikliima reguleerimisest ja tootmisruumidest. Kuna seda olemasolevat energiavajadust tõstab eTrucki laadimisjaamade energiavajadus, peab kohalik jaotusvõrgu operaator kontrollima, kas teie ühendus jaotusvõrguga suudab selle täiendava energiavajaduse katta. Kui see nii ei ole, võivad osutuda vajalikuks ehitusmeetmed, mille võtmisel Mercedes‑Benz Trucks, meie partnerid ja teie kohalik jaotusvõrgu operaator teid hea meelega toetavad.

Charging solution content network connection est

Fleetboard Charge Management annab teile tervikliku ülevaate kõigist toimingutest teie eTruckide ja ettevõtte enda laadimisjaamade vahel – nii on teil alati olemas kontroll. Alates aku tasemest ja laadimisolekust kuni järelejäänud laadimisaja või laadimisajalooni: saate kasu laadimisvõrgu täielikust läbipaistvusest.

Seeläbi saate paremini mõista eActrose ja kogu taristu laadimiskäitumist ning optimeerimisvõimalusi hõlpsamini tuvastada. Charge Management aitab teil laadimist ettevaatavalt koordineerida ja näiteks teie depoos saadaolevat ühendatud koormust optimaalselt kasutada.

See võimaldab ka laadimistoiminguid ja -käitumist sujuvalt olemasolevatesse protsessidesse integreerida. Individuaalseid seadeid, nagu väljumisajad ja aku sihttasemed, saab samuti igal ajal määrata.

Selleks, et saaksime oma klientidele pakkuda lisaks sõidukikontseptsioonidele ka parimat võimalikku eMobility laadimistaristut ning toetada neid kõigis planeerimis-, taotlemis- ja teostusprotsessidega seotud küsimustes, oleme sõlminud strateegilise partnerluse Siemens Smart Infrastructure'i, ENGIE ja EVBox Groupiga.

Pärast arvukaid ühilduvusteste Mercedes‑Benz Trucks laadimishaldussüsteemiga toetavad need partnerid meid oma täiendava spetsiifilise energiavarustust puudutava oskusteabega ja pakuvad laadimistaristu lahendusi tsentraalseks depoolaadimiseks. eConsultingu protsessis määratakse meie klientide individuaalsetele eesmärkidele vastavalt realistlik kasutusprofiil, mille põhjal saavad nad otsustada, kas ja kuidas nad soovivad teenuseid kasutada.

Seejärel saab üks meie partneritest üle võtta nii depoode analüüsi, sobiva taristu ehitamise, sealhulgas intelligentsed laadimislahendused, kui ka kogu laadimistaristu hoolduse ja teeninduse. Seeläbi on nad Mercedes-Benz Trucksiga kõigi etappide vältel tihedas kontaktis.

Charging solution content partnership

Töökoha elektrifitseerimine vajab selget ettenähtavust. Ajavahemik esmasest konsultatsioonist kuni eTrucki tarnimiseni võib varieeruda ja olla näiteks kuni kaksteist kuud.

Olenevalt asjaoludest ja nõuetest võib laadimistaristu planeerimine ja täielik väljaehitamine, sealhulgas võrguühenduse laiendamine, võtta tavaliselt aega kolm kuni kakskümmend neli kuud. Seetõttu on soovitatav õigeaegselt kaasata laadimistaristu planeerimisse kohalik võrguoperaator.

Charging solution content time period est
Üles