eMobility

eConsulting

Stap voor stap naar eMobiliteit.

De nieuw ontwikkelde eConsulting is een uniek consultingaanbod dat alle benodigde oplossingen biedt voor alles wat met eActros te maken heeft: van het eerste consult tot en met de ingebruikneming. Een team van nationale specialisten en internationale experts begeleidt u holistisch op uw weg naar eMobility en stap voor stap naar een CO2-vrije toekomst.

Hiervoor wordt een concept op maat voor uw bedrijfsvoering gemaakt. Op basis van de daarbij geïdentificeerde maatregelen worden alle daaraan verbonden kosten geanalyseerd. Daarna volgt ten slotte de implementatie in de vorm van integratie in de bedrijfsprocessen.

E consulting content step 01

Routeanalyse.

Het uitgangspunt voor een concept voor de elektrificatie van uw bedrijfsvoering is de routeanalyse van uw wagenpark. Deze vormt de grondslag voor alle verdere beslissingen en maatregelen in het eMobility-consultingproces. Hoe eTruck Ready u bent, kunt u al van tevoren met behulp van de gelijknamige app controleren. Hiermee kunt u heel eenvoudig de routes van uw conventionele vrachtwagens vergelijken met de verzamelde gegevens van de oplaadbare elektrische voertuigen van Mercedes-Benz Trucks. Hier kunt u belangrijke parameters zoals opbouw, laad- en lostijden, laadvermogen of omgevingstemperatuur voor elke route specifiek instellen. Hieruit kan worden afgeleid of en hoe een eTruck voor uw wensen kan worden gebruikt.

Als u al een globaal beeld van de gebruiksmogelijkheden van een eTruck hebt of u nieuwe routes wilt plannen voor een eTruck, dan staan ​​onze eConsultants voor u klaar. Met behulp van onze speciaal ontwikkelde tool kunnen ze uw van tevoren geanalyseerde routes en het elektrificatiepotentieel van nieuwe routes evalueren.

E consulting content route analysis

Stroomvoorziening.

Het gebruik van uw voertuigen bepaalt het optimale oplaadgedrag en de benodigde stroomvoorziening inclusief soft- en hardwareoplossingen. Mercedes-Benz Trucks ondersteunt u gedurende het hele proces met zijn expertise en de nodige tools, van aansluiting op het stroomnet tot en met de oplaadplanning en het oplaadmanagement.

Voor gebruik in zwaar distributieverkeer in stedelijke gebieden is met name depot charging geschikt, ofwel het opladen op eigen locatie. Een voertuig wordt daarbij tijdens een dienst optimaal ingezet en pas 's nachts langzaam en volledig opgeladen op het bedrijfsterrein als de vrachtwagen niet meer in gebruik is.

Als uw eTruck dag en nacht wordt gebruikt, moet u op andere oplaadmethoden terugvallen. Bij opportunity charging laadt u uw truck op uw diverse locaties op terwijl deze even, bijv. om te lossen, geparkeerd staat. De oplaadtijd bedraagt hier tussen 30 en 90 minuten. Voor dit type gebruik moet de benodigde stroomvoorziening op meerdere locaties of op laad- en lospunten aanwezig zijn.

E consulting content step 02

Op basis van de geïdentificeerde maatregelen worden samen met eConsulting experts alle daaraan verbonden kosten en eventuele subsidies transparant uitgesplitst, geanalyseerd en geoptimaliseerd.

Met behulp van onze Daimler software kunnen in heel Europa mogelijke incentives of voordelen voor uw ombouw worden geïdentificeerd. Bij elektrovoertuigen en een bijbehorende stroomvoorziening zijn dit concrete voordelen via subsidies, belastingverlagingen/-vrijstellingen en leningen. Er zijn ook voordelen zoals lagere tolgelden, lagere kosten voor voertuigregistraties of vrijstellingen van rijverboden in binnensteden. Onze specialisten staan u met raad en daad terzijde om de betreffende kosten-batenverhouding te evalueren en een gedetailleerde aanvraag in te dienen.

E consulting content cost analysing
E consulting content step 03

Nu kan de implementatiefase beginnen. Hier worden alle noodzakelijke processen geïntegreerd in de bedrijfsactiviteiten. Voor een probleemloze overstap adviseren en trainen wij u en uw medewerkers op het gebied van geïntegreerde softwareoplossingen, zoals ons intelligent oplaadmanagementsysteem alsmede energiebesparend rijden en staan we u ook verder met raad en daad terzijde. Onze uitgebreide trainingsportefeuille is gericht op zowel bestuurders als wagenparkbeheerders.

Bestuurders worden vertrouwd gemaakt met alle relevante bedieningsinformatie. Dit omvat het opladen van de eActros, milieuvriendelijk rijden, wat kan bijdragen aan een grote actieradius, accuvriendelijk rijden, wat de levensduur van de accu kan verlengen, en geoptimaliseerd opladen voor een maximale benutting van de stroomvoorziening.

Wagenparkbeheerders krijgen training over de technische kenmerken van de eActros en over het omgaan met hoge spanningen, voor een maximaal rendement ervan alsmede de organisatorische implicaties. Ze krijgen ook inzicht in het perspectief van de bestuurder.

Omhoog