eMobility

Kant-en-klare laadoplossing op maat.

Met onze integrale eActros-oplossing kunnen wij u een kant-en-klare maatwerkoplossing voor het opladen bieden en u gedurende het hele proces begeleiden. In het kader van onze eConsulting beantwoorden we samen met u alle vragen die op de weg naar een probleemloze en naadloze integratie van de eTruck in uw bestaande vloot moeten worden opgehelderd. Dankzij onze gekwalificeerde partners omvat dat ook de levering van de benodigde stroomvoorziening. Ons Charge Management System vormt daarbij de perfecte verbinding tussen stroomvoorziening en eTruck en zorgt ervoor dat u uw voertuigen optimaal kunt opladen. Mochten zich in de loop van het proces problemen voordoen, bij het voertuig of bij de software, dan hebt u altijd een vast aanspreekpunt!

Samen met onze partners en de nodige tools ondersteunen wij u van de aansluiting op het stroomnet en de laadplanning tot aan het laadmanagement. Welke stroomvoorziening inclusief soft- en hardwareoplossingen u nodig hebt en wat voor u het optimale laadgedrag is, stellen we vast aan de hand van de inzet van uw voertuigen.

Enkele voorbeelden: Rijdt u in één ploeg, zodat u de nacht kunt gebruiken om volledig op te laden? Dan is een oplaadcapaciteit van bijvoorbeeld 50 kW voldoende. Moet er in de lunchpauze tussendoor nog worden opgeladen? Dan moet het laden gebeuren met een hogere oplaadcapaciteit van bijvoorbeeld 150 kW. Ook het contact met uw plaatselijke netbeheerder is belangrijk: hoeveel capaciteit heeft het net en moet de infrastructuur op het bedrijfsterrein worden uitgebouwd? Ook daarbij staan wij u samen met onze partners terzijde.

Charging solution content energymanagement nld

Voor gebruik in zwaar distributieverkeer in stedelijke gebieden is met name depot charging geschikt, ofwel het opladen op eigen locatie. In een schema met één ploeg wordt een voertuig optimaal leeggereden en pas 's nachts langzaam volledig opgeladen op het bedrijfsterrein als de vrachtwagen niet meer in gebruik is.

Als uw eTruck in ploegendienst wordt gebruikt, moet er gekozen worden voor andere oplaadmethoden. Opportunity Charging, oftewel ad-hoc laden, is mogelijk op alle momenten dat het voertuig tijdelijk wordt geparkeerd. De accu's kunnen in deze beperkte tijd gedeeltelijk worden opgeladen, bijvoorbeeld bij het lossen van de vracht op de plaats van bestemming van een levering. De oplaadtijd bedraagt hier tussen 30 en 90 minuten.

Model

Model image

Laadcapaciteit

Laadbereik selecteren.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Resterende accu
Laadcapaciteit 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Model

Model image

Laadcapaciteit

Laadbereik selecteren.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Resterende accu
Laadcapaciteit 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  • De oplaadtijd die in de tool wordt weergegeven, is gebaseerd op een lineaire berekening en op intern bepaalde empirische waarden onder optimale omstandigheden, met inbegrip van omgevingstemperaturen boven 20 °C. De laadtoestand verwijst naar de waarde die wordt weergegeven op het display van het voertuig.
  • §§3009 De eActros kan worden opgeladen met maximaal 160 kW: Op basis van intern bepaalde empirische waarden hebben de drie accu's iets meer dan een uur nodig om te worden opgeladen van 20 tot 80% onder optimale omstandigheden, inclusief een omgevingstemperatuur van 20 °C bij een standaard DC snellaadstation met 400A laadstroom.
  • De oplaadtijd die in de tool wordt weergegeven, is gebaseerd op een lineaire berekening en op intern bepaalde empirische waarden onder optimale omstandigheden, met inbegrip van omgevingstemperaturen boven 20 °C. De laadtoestand verwijst naar de waarde die wordt weergegeven op het display van het voertuig.
  • De eActros kan worden opgeladen met maximaal 160 kW: Op basis van intern bepaalde empirische waarden hebben de drie accu's iets meer dan een uur nodig om te worden opgeladen van 20 tot 80% onder optimale omstandigheden, inclusief een omgevingstemperatuur van 20 °C bij een standaard DC snellaadstation met 400A laadstroom.

Aan de hand van uw specifieke laadconcept, oftewel het aantal laadstations, het soort ritten, de mogelijke oplaadtijden en de vereiste laadcapaciteiten kan worden gecontroleerd of uw huidige aansluitcapaciteit voldoende is. Uw netaansluiting moet overeenkomen met uw maximale capaciteitsbehoefte uit bijvoorbeeld verlichting, IT-hardware, klimaatregeling en productiesystemen. Aangezien deze bestaande capaciteitsbehoefte hoger wordt door de energiebehoefte van de eTruck-laadstations, moet door de plaatselijke netbeheerder worden gecontroleerd of uw aansluiting op het energienet deze extra capaciteitsbehoefte aankan. Is dit niet het geval, dan zijn er wellicht bouwkundige ingrepen nodig, waarbij zowel Mercedes‑Benz Trucks als onze partners en uw plaatselijke netbeheerder u graag ondersteunen.

Charging solution content network Connection nld

Het FleetBoard Charge Management geeft u een integraal overzicht van alle interacties tussen uw eTrucks en de laadstations van uw bedrijf – zo behoudt u altijd de controle. Van de accustatus en de laadtoestand tot aan de resterende oplaadtijd of de laadgeschiedenis: u profiteert van de volledige transparantie over het laadnetwerk.

Daardoor kunt u het laadgedrag van uw eActros en de gehele infrastructuur beter begrijpen en optimalisatiemogelijkheden gemakkelijker herkennen. Het Charge Management helpt u bij het anticiperend coördineren van laadsessies en bijvoorbeeld om de beschikbare aansluitcapaciteit van uw bedrijfsterrein optimaal te gebruiken.

Dat maakt het bovendien mogelijk laadroutines en -gedrag naadloos te integreren in bestaande processen. Ook individuele instellingen als vertrektijden en streefwaarden voor de accustatus kunnen te allen tijde worden aangebracht.

Om onze klanten niet alleen voertuigconcepten, maar ook een optimale stroomvoorziening voor de elektromobiliteit te kunnen aanbieden en hen bij alle vragen over plannings-, aanvraag- en realisatieprocessen terzijde te kunnen staan, zijn wij een strategische samenwerking aangegaan met Siemens Smart Infrastructure, ENGIE en de EVBox Group.

Na talrijke compatibiliteitstests met het laadmanagementsysteem van Mercedes‑Benz Trucks ondersteunen deze partners ons met hun complementaire specifieke expertise op het gebied van energievoorziening en stellen ze stroomvoorzieningsoplossingen ter beschikking voor het centrale laden op het bedrijfsterrein. In het eConsulting-proces wordt een realistisch gebruiksprofiel voor de specifieke toepassingen van onze klanten opgesteld, op basis waarvan zij kunnen besluiten of en hoe zij van bepaalde diensten gebruik willen maken.

De analyse van de bedrijfsterreinen, de opbouw van de juiste stroomvoorziening inclusief intelligente laadoplossingen en het onderhoud en de service van de complete stroomvoorziening kan daarna dan worden verricht door een van onze partners. Daarbij staan zij in alle fasen in nauw contact met Mercedes-Benz Trucks.

Charging solution content partnership

Bij de elektrificatie van het bedrijfsterrein komt een aanzienlijk voortraject kijken. De periode van het eerste advies tot aan de uitlevering van een eTruck varieert en kan bijvoorbeeld wel twaalf maanden duren.

Al naargelang de omstandigheden en de eisen kunnen de planning en de volledige opbouw van een stroomvoorziening inclusief uitbouw van de netaansluiting in de regel tussen drie en vierentwintig maanden duren. Daarom is het raadzaam de plaatselijke netbeheerder tijdig te betrekken bij de planning van de stroomvoorziening.

Charging solution content time period nld
Omhoog