Predictive Powertrain Control
De nieuwe Arocs

Predictive Powertrain Control

Efficiënter rijden met Predictive Powertrain Control.

Dankzij de Predictive Powertrain Control, die nu tot de standaarduitrusting behoort, kan met de Arocs nóg meer brandstof worden bespaard, niet alleen op de snelweg maar ook op provinciale wegen en in het stadsverkeer.

Het nu standaard geïnstalleerde systeem integreert een op de topografie afgestemde rijstijl in de automatische transmissie. Hierdoor is in combinatie met de nauwkeurig afgestemde schakelstrategie een brandstofbesparing tot 5 % mogelijk. Bovendien is Predictive Powertrain Control nu ook geschikt voor gebruik op provinciale wegen. Predictive Powertrain Control maakt naast de satellietondersteunde positiebepaling ook gebruik van nauwkeurige 3D-kaarten.

De voordelen op een rij.

  • Predictive Powertrain Control91: lager brandstofverbruik
  • Herkent het verloop van de weg en hellingen, kruisingen en rotondes op de route
  • Optimalisatie van schakelmomenten, versnellingskeuze en de ingestelde snelheid voor de cruisecontrol
  • Optimale benutting van het systeem dankzij een op de verkeersdrukte afgestemde instelling alsook de verkeersbordenassistent
  • Kan vanaf nu niet meer alleen op snelwegen, maar ook op provinciale wegen worden gebruikt
Content predictive powertrain control 04

Ontspannen en zuinig onderweg. De nieuwe Predictive Powertrain Control (vergelijkbaar met afbeelding) zorgt ervoor dat de chauffeur minder wordt belast en draagt ook op provinciale wegen bij aan een lager brandstofverbruik.

Predictive Powertrain Control herkent het verloop van de weg en weet of er heuvel op of heuvel af gereden gaat worden, en reageert hier vroegtijdig op. Het systeem bepaalt continu de kinetische energie van de truck en gebruikt deze informatie om bijvoorbeeld vóór heuveltoppen op te schakelen of EcoRoll-fasen op rechte stukken te verlengen. Hierdoor nemen verliezen tijdens het koppelen af en wordt brandstof bespaard. Bovendien stemt het systeem de schakelvolgorde op de komende rijsituatie af, zodat bijvoorbeeld minder met grote sprongen hoeft te worden geschakeld. Op deze wijze draagt Predictive Powertrain Control bij aan een lager brandstofverbruik.