Alleen met rechtvaardigheid en eerlijkheid kunnen we samen langetermijndoelen bereiken en een vertrouwensvolle samenwerking binnen ons bedrijf waarborgen. Ons klokkenluiderssysteem SpeakUp helpt ons om wangedrag en overtredingen direct aan te pakken. SpeakUp is een belangrijk element van een goede bedrijsvoering en een integraal onderdeel van ons Compliance Management System in het gehele Daimler Truck-concern.

Meer informatie en meldingskanalen