eMobility

eConsulting

Trinnvis e-mobilitet.

Det nyutviklede eConsulting er et tre trinns rådgivningstilbud som forbereder alle nødvendige løsninger for eActros: fra første rådgivning til idriftsettelse. Et team bestående av nasjonale spesialister og internasjonale eksperter veileder deg helhetlig på veien mot eMobility og trinnvis mot en CO2-fri fremtid.

Vi lager et konsept som er tilpasset ditt depot. Ved hjelp av de identifiserte tiltakene analyseres alle relevante kostnader. Til slutt kommer implementeringen i form av integreringen i de operative prosessene.

E consulting content step 01

Strekningsanalyse.

Utgangspunktet for et elektrifiseringskonsept for depotet ditt er strekningsanalysen av flåten. Den danner grunnlaget for alle videre avgjørelser og tiltak i eMobility-rådgivningen.

Hvis rutene dine egner seg for eActros, kan du teste det på nettstedet eTruck Ready eller i appen med samme navn. Ved å stille inn forskjellige parametere som påbygg, nyttelast eller omgivelsestemperatur, kan rutene til dine konvensjonelle lastebiler enkelt sammenlignes med data fra eActros.

Med nettstedet eTruck Ready analyserer du enkelt via datamaskinen om en eActros er egnet for rutene dine.

Test nå om rutene dine er klare for en elektrisk lastebil:

E consulting content route analysis

Ladeinfrastruktur.

Bruken av kjøretøyene dine bestemmer de optimale ladeegenskapene og nødvendig ladeinfrastruktur samt programvare- og maskinvareløsninger. Mercedes-Benz Trucks støtter deg i hele prosessen med ekspertise og nødvendige verktøy – fra tilkobling til strømnettet til ladeplanlegging og ladestyring.

Depot Charging, dvs. lading på eget depot, er spesielt egnet for bruk i tung distribusjonstransport i urbane områder. Et kjøretøy benyttes optimalt i løpet av et skift, og når lastebilen returnerer til depotet og ikke lenger brukes, lades den langsomt helt opp om natten.

Er din eTruck i bruk døgnet rundt, må du benytte andre ladetyper. Med Opportunity Charging kan du lade lastebilen på ulike steder mens den er midlertidig parkert, f.eks. ved lossing. Ladetiden er her mellom 30 og 90 minutter. For denne typen bruk må nødvendig ladeinfrastruktur være tilgjengelig på flere depoter eller på laste- og lossesteder.

E consulting content step 02

Ved hjelp av de identifiserte tiltakene beregnes, analyseres og optimeres alle relevante kostnader og mulig krav sammen med eConsulting-eksperter på en transparent måte.

Med vår Daimler-programvare kan mulige fordeler for omstillingen din identifiseres i hele Europa. Dette er konkrete fordeler som f.eks. tilskudd, skattereduksjoner/-fritak og lån for elkjøretøy med tilhørende ladeinfrastruktur. I tillegg kommer fordeler som mindre bompenger, lavere kostnader for kjøretøygodkjenninger eller unntak fra kjøreforbud i bykjerner. Våre spesialister hjelper deg proaktivt i vurderingen av det aktuelle kostnad-nytte-forholdet og en detaljert søknad.

E consulting content cost analysing
E consulting content step 03

Nå kommer implementeringsfasen. Her integreres alle nødvendige prosesser i den operative driften. For at omstillingen skal gå knirkefritt, gir vi deg og dine medarbeidere veiledning og opplæring i integrerte programvareløsninger som f.eks. vårt intelligente ladestyringssystem og energiskånende kjøring, og hjelper deg også med andre ting. Vår omfattende opplæringsportefølje er laget både med tanke på sjåfører og flåteledere.

Sjåførene blir kjent med all relevant betjeningsinformasjon. Det omfatter lading av eActros, miljøvennlig kjøring som kan bidra til større rekkevidde, batterivennlig kjøring som kan forlenge batteriets levetid samt optimert lading for en maksimal utnyttelse av ladeinfrastrukturen.

Vognparklederne får opplæring i de tekniske særegenhetene ved eActros og håndtering av høyvolt for å maksimere effektiviteten og bli kjent med de organisatoriske implikasjonene. I tillegg får de et innblikk i sjåførenes perspektiv.

Oppover