Lage kilometerkostprijs.
Mercedes-Benz RoadEfficiency

Lage kilometerkostprijs.

Het terugdringen van de exploitatiekosten met aandacht voor een lager verbruik.

Dat is de eerste pijler van RoadEfficiency, en is tevens een belofte dat de nieuwe Actros zuiniger is dan zijn voorganger dankzij de verbeterde aerodynamica en bijvoorbeeld de doorontwikkelde, standaard Predictive Powertrain Control.

Content low total costs 01

Daarbij levert de Actros telkens weer opnieuw het bewijs van zijn leidersrol: van de meer dan 2000 Fuel Duels heeft hij er meer dan 90% gewonnen – met een ongeveer 10%220 lager verbruik. Meer nog: in de toekomst blijven we ons inspannen om het verbruik - en dus ook de totale kosten - nog verder te verlagen.

Een lager brandstofverbruik draagt aanzienlijk bij aan het rendement. De Actros heeft al in de praktijk bewezen over deze eigenschap te beschikken.

De nieuwe Actros is op snelwegen 3 % en op provinciale wegen 5 % zuiniger dan zijn voorganger. Deze verlaging van het brandstofverbruik is onder andere te danken aan de geoptimaliseerde aandrijflijn, aerodynamica en doorontwikkelde Predictive Powertrain Control die nu ook op provinciale wegen kan worden gebruikt.

Ook de nieuwe assistentiesystemen dragen bij aan de lage kilometerkostprijs door de veiligheid te verhogen en ervoor te zorgen dat uw truck veilig op zijn bestemming aankomt. Bovendien kan de efficiëntie worden verhoogd door de inzetbaarheid van het voertuig te maximaliseren. Bijvoorbeeld met innovatieve, perfect op uw eisen afgestemde services, zoals Mercedes-Benz Uptime. Daarnaast staat het als optie leverbare Fleetboard tot uw beschikking, om uw logistieke processen verder te optimaliseren. Alles voor meer efficiëntie. De nieuwe Actros.

Hoe lager het brandstofverbruik, hoe lager de kilometerkostprijs.Om die reden hebben we er alles aan gedaan om het brandstofverbruik van de nieuwe Actros nog verder te verlagen.

De voordelen op een rij.

 • Zuinige, betrouwbare Euro VI-motoren in vier cilinderinhoudsklassen
 • Fijn afgestemde aandrijflijnconfiguraties met twaalftraps automatische transmissie en geoptimaliseerde asoverbrenging
 • Brandstofbesparende rijprogramma's
 • Verder verbeterde aerodynamica
 • Nevenverbruikers met een lager brandstofverbruik

De standaard Predictive Powertrain Control kan vanaf nu niet alleen op snelwegen maar ook op provinciale wegen en in de stad worden gebruikt, waardoor u nog zuiniger onderweg bent.

Het systeem integreert een op de topografie afgestemde rijstijl in de automatische transmissie. Hierdoor is in combinatie met een nauwkeurig afgestemde schakelstrategie een brandstofbesparing tot 5 % mogelijk. Bovendien is Predictive Powertrain Control nu ook geschikt voor gebruik op provinciale wegen. Predictive Powertrain Control maakt naast de door satellieten ondersteunde positiebepaling ook gebruik van nauwkeurige 3D-kaarten.

Naast het verloop van de weg en eventuele hellingen worden ook in de 3D-kaarten opgenomen kruisingen, rotondes en verkeersborden waargenomen. Aan de hand van die gegevens optimaliseert Predictive Powertrain Control de schakelmomenten, schakelsprongen en snelheid van de cruisecontrol. De kinetische energie van het voertuig wordt zo goed mogelijk gebruikt om te voorkomen dat er onnodig gas gegeven, geschakeld of geremd wordt. Hierdoor kan de cruisecontrol in vrijwel alle rijsituaties worden gebruikt waardoor de chauffeur minder wordt belast. Daarnaast kan zo ook op provinciale wegen zuiniger worden gereden. Predictive Powertrain Control is in combinatie met de cruisecontrol bij snelheden van 25 - 90 km/h actief.

Uw voordelen op een rij.

 • Standaard tot 5% lager brandstofverbruik
 • Herkent het verloop van de weg en hellingen, kruisingen en rotondes op de route
 • Optimalisatie van schakelmomenten, versnellingskeuze en de ingestelde snelheid voor de cruisecontrol
 • Optimale benutting van het systeem dankzij een op de verkeersdrukte afgestemde instelling met een variabele boven- en ondergrens in de snelheid. Daarnaast is als optie een verkeersbordenassistent leverbaar
 • Kan vanaf nu niet meer alleen op snelwegen, maar ook op provinciale wegen worden gebruikt

Predictive Powertrain Control herkent het verloop van de weg en weet of er heuvel op of heuvel af gereden gaat worden, en reageert hier vroegtijdig op. Het systeem bepaalt continu de kinetische energie van de truck en gebruikt deze informatie om bijvoorbeeld vóór heuveltoppen op te schakelen of EcoRoll-fasen op rechte stukken te verlengen. Hierdoor nemen verliezen tijdens het koppelen af en wordt brandstof bespaard. Bovendien stemt het systeem de schakelvolgorde op de komende rijsituatie af, zodat bijvoorbeeld minder met grote sprongen hoeft te worden geschakeld. Op deze wijze draagt Predictive Powertrain Control bij aan een lager brandstofverbruik.

Rijprogramma 'economy'.
Het rijprogramma 'economy' is voor het internationaal transport geoptimaliseerd en draagt bij aan een bijzonder zuinige rijstijl.

Op RoadStars krijgt u tips van professionele instructeurs

Content low total costs 10

De Fleetboard inzetanalyse draagt bij aan een verbruiks- en slijtagereducerende rijstijl. Het telematicasysteem verzamelt technische gegevens van de truck en analyseert deze vervolgens. Bovendien wordt aangegeven hoe intensief het systeem Predictive Powertrain Control wordt gebruikt. Op basis van deze gegevens wordt aan het rijgedrag van de chauffeur een cijfer toegekend. Aan de hand van deze objectieve beoordeling kan de chauffeur vervolgens worden bijgestuurd door middel van een chauffeurstraining. Al met al kan zo een brandstofbesparing tot 15 % worden bereikt.

De voordelen op een rij.

 • Fleetboard-portal: alle gegevens in één overzichtelijke gebruikersinterface
 • Brandstofbesparing dankzij Fleetboard inzetanalyse, Eco-Support13 en Mercedes-Benz EcoTraining
 • Fleetboard Driver App waarmee chauffeurs directe toegang hebben tot gegevens uit Fleetboard inzetanalyse en Fleetboard Timemanagement