Sikkerhet for deg.
General Safety Regulation

Sikkerhet for deg.

Mercedes-Benz Trucks sikkerhetsassistansesystemer.

Sikkerheten kommer først, spesielt på veiene. Fra og med 7. juli 2024 gjelder nye standarder for sikkerhetsassistansesystemer i hele EU gjennom den oppdaterte General Safety Regulation (GSR, forordning 2019/2144 (EU)) for å øke den generelle sikkerheten i veitrafikken.
Det erklærte målet til Mercedes-Benz Trucks er å støtte og avlaste føreren på best mulig måte under kjøringen.

De nyutviklede og videreutviklede sikkerhetsassistansesystemene oppfyller ikke bare standardene som gjelder fra 2024, men overgår dem også delvis.
Dermed markerer de enda en milepæl på veien mot ulykkesfri kjøring.

Alle heltene på veien kan trenge litt hjelp av og til. Sikkerhetsassistansesystemene fra Mercedes-Benz Trucks står klare til å hjelpe deg. Hver enkelt er utstyrt med unike evner for å støtte i kritiske situasjoner.

Opplev funksjonene i aksjon og dykk ned i tegneserieverdenen til Super Safety-hjelperne.
 

De fire sikkerhetssystemene som presenteres, tilsvarer et utvalg av fremtidige systemgenerasjoner som vil være tilgjengelige på tvers av modeller fra og med at de oppdaterte GSR-bestemmelsene blir bindende.

Du finner en oversikt over alle sikkerhetsassistansesystemer som for øyeblikket er tilgjengelige for hver modell her:

Den videreutviklede Active Sideguard Assist i andre generasjon901, 1, 905 kan hjelpe føreren ved filskift eller svingemanøvre med begrenset sikt i hele hastighetsområdet. I tillegg kan det totrinns varslingssystemet gjøre føreren oppmerksom på potensielle farer, slik at han eller hun kan gripe inn i tide for å avverge en kritisk trafikksituasjon.

Oversikt over fordeler.

 • Overvåkning på fører- og passasjersiden
 • Totrinns varslingssystem ved fareregistrering (først visuell informasjon, deretter visuelt og akustisk varselsignal)
 • Fareregistrering og varselmelding i hele hastighetsområdet
 • Aktivt bremseinngrep på den aktuelle siden av veien i hastigheter inntil 20 km/t dersom føreren ikke reagerer på den visuelle og akustiske advarselen

Sjette generasjon Active Brake Assist901, 902, 903 har 270°-fusjonsteknologi som gir bedre registrering av omgivelsene og dermed bedre fareregistrering. For å forhindre en ulykke kan det foretas en delvis eller full oppbremsing for stasjonære og bevegelige objekter. Dette inkluderer også fotgjengere i bevegelse, syklister og objekter i svinger med stor svingradius.

Oversikt over fordeler.

 • 270° registrering av omgivelsene ved hjelp av kamerateknologi samt ekstra radarsensorer i frontlyktområdet og på sidene
 • Utvidet reaksjon på fotgjengere og syklister opptil 60 km/t
 • Utvidet reaksjon og ulykkesforebygging mulig på bevegelige og stillestående kjøretøy i vanlige motorvei-svingsituasjoner opptil 70 km/t
 • Ved høyere hastigheter kan ulykkens alvorlighetsgrad reduseres betydelig
 • Tretrinns varslingssystem ved fareregistrering: først visuelt og akustisk varselsignal, deretter delvis bremsing, til slutt automatisert fullbremsing
 • Høy tilgjengelighet ved dårlig sikt gjennom radarteknologi

Frontguard Assist901 overvåker trafikken foran kjøretøyet og støtter føreren når kjøretøyet står stille og i igangkjøringssituasjoner. Registrerer systemet stillestående eller bevegelige objekter foran kjøretøyet, som f.eks. personer, støtter det føreren i kjøresituasjoner opptil 15 km/t med faremeldinger via totrinns varslingssystemet.

Oversikt over fordeler.

 • Aktiv i kjøresituasjoner opptil 15 km/t
 • Overvåkningsområde dekker dødvinkelen foran kjøretøyet (til ca. 4 m) i hele kjøretøybredden
 • Totrinns varslingssystem ved fareregistrering (visuell varsling, deretter visuell og akustisk varselsignal)
 • Mulig unngåelse av ulykker eller reduksjon av alvorlighetsgraden innenfor systemets grenser

Active Drive Assist 3901, 905, 906 er konstruert for å støtte føreren med økt kjørekomfort. Det sørger et samspill mellom ulike assistansefunksjoner for. Systemet arbeider i hele hastighetsområdet og kan dermed i tillegg bidra til økt kjøresikkerhet.

Oversikt over fordeler.

 • Fungerer i hele hastighetsområdet
 • Automatisk avstandsregulering med køkjøringsfunksjon ved hjelp av farts- og avstandsholderen
 • Automatisk igangkjøring og stopp i køsituasjoner
 • Flertrinns hands-off-varsling opptil 60 sekunder
 • Flertrinns Emergency-Stop-funksjon etter 60 sekunder uten at føreren reagerer
 • Elektrisk støttet styring ved aktiv kjøring med rattbevegelse av kjøretøyet av føreren innenfor systemets grenser
 • Visuelt og akustisk varselsignal ved kryssing av kjørefeltmerkingen ved hjelp av kjørefeltassistenten samt mulighet for styring tilbake i kjørefeltet (Lane Departure Protection)
Oppover