Sikkerhet for deg.
General Safety Regulation

Sikkerhet for deg.

Mercedes-Benz Trucks sikkerhetsassistansesystemer.

Sikkerheten kommer først, spesielt på veiene. Fra og med 7. juli 2024 gjelder nye standarder for sikkerhetsassistansesystemer i hele EU gjennom den oppdaterte General Safety Regulation (GSR, forordning 2019/2144 (EU)) for å øke den generelle sikkerheten i veitrafikken.
Det erklærte målet til Mercedes-Benz Trucks er å støtte og avlaste føreren på best mulig måte under kjøringen.

De nyutviklede og videreutviklede sikkerhetsassistansesystemene oppfyller ikke bare standardene som gjelder fra 2024, men overgår dem også delvis.

Dermed markerer de enda en milepæl på veien mot ulykkesfri kjøring.

Alle heltene på veien kan trenge litt hjelp av og til. Sikkerhetsassistansesystemene fra Mercedes-Benz Trucks står klare til å hjelpe deg. Hver enkelt er utstyrt med unike evner for å støtte i kritiske situasjoner.

Opplev funksjonene i aksjon og dykk ned i tegneserieverdenen til Super Safety-hjelperne.
 

De fire sikkerhetssystemene som presenteres, tilsvarer et utvalg av fremtidige systemgenerasjoner som vil være tilgjengelige på tvers av modeller fra og med at de oppdaterte GSR-bestemmelsene blir bindende.

Du finner en oversikt over alle sikkerhetsassistansesystemer som for øyeblikket er tilgjengelige for hver modell her:

Den videreutviklede Active Sideguard Assist i andre generasjon901, 1, 905 kan hjelpe føreren ved filskift eller svingemanøvre med begrenset sikt i hele hastighetsområdet. I tillegg kan det totrinns varslingssystemet gjøre føreren oppmerksom på potensielle farer, slik at han eller hun kan gripe inn i tide for å avverge en kritisk trafikksituasjon.

Oversikt over fordeler.

 • Overvåkning på fører- og passasjersiden
 • Totrinns varslingssystem ved fareregistrering (først visuell informasjon, deretter visuelt og akustisk varselsignal)
 • Fareregistrering og varselmelding i hele hastighetsområdet
 • Aktivt bremseinngrep ved avkjøring til høyre (høyrekjøring) eller venstre side (venstrekjøring) i hastigheter inntil 20 km/t hvis føreren ikke reagerer på visuelle og akustiske varselsignaler

Sjette generasjon Active Brake Assist 901, 902, 903 har utvidet registrering av omgivelsene takket være 270°-fusjonsteknologi med seks nye sensorer. Overvåking av flere kjørefelt gir bedre registrering av fare. På denne måten kan Active Brake Assist 6901, 902, 903 reagere enda raskere på kritiske situasjoner, for eksempel ved påkjøring i stillestående eller flytende trafikk – også i svinger som er typiske for motorveier.

I tillegg registrerer systemet stillestående personer og personer i bevegelse samt syklister i kjørefeltet, enten de er kryssende eller møtende. Hvis det registreres en potensiell kollisjon, kan Active Brake Assist 6901, 902, 903 reagere med en automatisert fullbremsing i hastigheter opptil 60 km/t.

Oversikt over fordeler.

 • 270° omgivelsesregistrering med kamerateknologi samt ekstra nærområdesensorer på frontlyktene og på sidene
 • Utvidet reaksjon på fotgjengere og syklister opptil 60 km/t
 • Utvidet reaksjon og ulykkesforebygging mulig på kjøretøy i bevegelse og stillestående kjøretøy i vanlige svingsituasjoner på motorvei
 • Ved høyere hastigheter kan ulykkens alvorlighetsgrad reduseres betydelig
 • Tretrinns varslingssystem ved fareregistrering: først visuelt og akustisk varselsignal, deretter delvis bremsing, til slutt automatisert fullbremsing
 • Høy tilgjengelighet ved dårlig sikt gjennom radarteknologi

Front Guard Assist901 overvåker trafikken foran kjøretøyet og støtter føreren når kjøretøyet står stille, i igangkjøringssituasjoner og i kryss. Registrerer systemet stillestående eller bevegelige objekter foran kjøretøyet, som f.eks. personer, støtter det føreren i kjøresituasjoner opptil 15 km/t med faremeldinger via totrinns varslingssystemet.

Oversikt over fordeler.

 • Aktiv i kjøresituasjoner opptil 15 km/t
 • Overvåkningsområde dekker dødvinkelen foran kjøretøyet (til ca. 4 m) i hele kjøretøybredden
 • Totrinns varslingssystem ved fareregistrering (visuell varsling, deretter visuell og akustisk varselsignal)
 • Mulig unngåelse av ulykker eller reduksjon av alvorlighetsgraden innenfor systemets grenser

Det perfekte samspillet mellom de forskjellige kjøreassistansefunksjonene til Active Drive Assist 3901, 905, 906 øker ikke bare kjørekomforten, men bidrar også til økt trafikksikkerhet.

Den nyeste generasjonen, Active Drive Assist 3901, 905, 906, støtter føreren enda bedre ved kjøring med rattbevegelser. En nyhet er spesielt Emergency Steering-funksjonen: Hvis Active Sideguard Assist 2901, 1, 905 melder fra om kollisjonsfare ved filskifte, kan Active Drive Assist 3901, 905, 906 aktivt motstyre og dermed styre kjøretøyet tilbake til midten av kjørefeltet eller sitt eget kjørefelt.

I tillegg reagerer systemet aktivt på at føreren svikter, for eksempel på grunn av helseproblemer: Det registrerer inaktivitet og stopper kjøretøyet så mykt som mulig.

Oversikt over fordeler.

 • Spesielt utviklet for kjøring på motorvei
 • Fungerer i hele hastighetsområdet
 • Automatisk avstandsregulering ved køkjøring (igangkjøring og stopp i køsituasjoner)
 • Automatisk kontinuerlig sentrering av kjøretøyet i midten av kjørefeltet
 • Kan hindre at bilen forlater kjørefeltet ved aktivt styreinngrep
 • Kan bremse kjøretøyet moderat ned til stillstand hvis føreren ikke er aktiv
 • Kan kjøretøyet bilen tilbake i eget kjørefelt ved kollisjonsfare under et filskifte
Oppover