Bertel O. Steen AS
Postboks 52
N-1471 Lørenskog

Besøksadresse:
Solheimveien 7
1473 Lørenskog

Telefon: +47 67 92 60 00

Foretaksnummer: NO916218753 Foretaksregisteret

Styret i Bertel O. Steen AS (bil og eiendom) består av:
Styreleder, Sverre Leiro
Styremedlem, Bertel Otto Steen
Styremedlem, Sverre Kjær
Styremedlem, Odd Christopher Hansen
Styremedlem, Thorvald Steen
Styremedlem, Leif Erik Vik (ansattrepresentant)
Styremedlem, Knut-Johan Andvik (ansattrepresentant)
Styremedlem, Ole Stefan Nedenes (ansattrepresentant)