eMobility

Skreddersydd nøkkelferdig ladeløsning.

Vår integrerte eActros-løsning gjør det mulig for oss å tilby deg en skreddersydd, nøkkelferdig ladeløsning og veilede deg gjennom hele prosessen. Som en del av vår eConsulting finner vi sammen med deg løsninger på alle spørsmål som må avklares for å sørge for en problemfri og sømløs integrasjon av eTrucks i din eksisterende flåte. Takket være våre kvalifiserte samarbeidspartnere inkluderer dette også klargjøring av nødvendig ladeinfrastruktur. Vårt system for ladestyring (Charge Management System) sørger for en perfekt kombinasjon av ladeinfrastruktur og eTruck samt optimal lading av kjøretøyene. Skulle det oppstå problemer underveis i prosessen, enten med kjøretøyet eller programvaren, har du alltid en fast kontaktperson!

Sammen med våre samarbeidspartnere og ved hjelp av de nødvendige verktøyene støtter vi deg fra tilkobling til strømnettet via planlegging av ladekonseptet til den daglige ladestyringen. Hvilken ladeinfrastruktur inkludert programvare- og maskinvareløsninger du trenger og hva som er det optimale ladekonseptet for deg, bestemmes på grunnlag av bruken av kjøretøyene dine.

Noen eksempler: Kjører du i ett skift slik at du kan bruke natten til lading? Da er en ladeeffekt på for eksempel 50 kW tilstrekkelig. Må du i tillegg lade i lunsjpausen? Da behøver du lading med en høyere ladeeffekt på for eksempel 150 kW. Det vil også være viktig å ta kontakt med den lokale nettoperatøren: Hvor stor kapasitet har nettet og må den fysiske infrastrukturen til bedriften oppgraderes? Også i slike tilfeller støtter vi deg sammen med våre samarbeidspartnere.

Charging solution content energymanagement nor

Depot Charging, dvs. lading på eget depot, er spesielt egnet for bruk i tung distribusjonstransport i urbane områder. Kjøretøyet benyttes optimalt i løpet av ett skift, og når lastebilen returnerer til depotet og ikke lenger brukes, lades den langsomt helt opp om natten.

Hvis du bruker din eTruck i flere skift, må du ty til andre lademetoder. Opportunity Charging, dvs. lading ved mulighet, er mulig mens kjøretøyet er midlertidig parkert. Batteriene kan lades delvis opp i løpet av denne begrensede tidsperioden, for eksempel ved lossing av lasten på bestemmelsesstedet for en forsendelse. Ladetiden er her mellom 30 og 90 minutter.

Modell

Modell image

Ladeeffekt

Velg ladeområde.

10
20
30
40
50
60
70
80
90
40 % Restbatteri
Ladekapasitet 80 %
10
20
30
40
50
60
70
80
90

  • Ladetiden som vises i verktøyet er basert på en lineær beregning og internt bestemte verdier under optimale betingelser, bl.a. ved over 20 °C omgivelsestemperatur. Ladetilstanden refererer til verdien som vises i kjøretøydisplayet.
  • §§3009 eActros kan lades med inntil 160 kW: Basert på intern informasjon trenger de tre batteripakkene under optimale betingelser, bl.a. ved en omgivelsestemperatur på 20 °C på en vanlig DC-hurtigladestasjon med 400 A ladestrøm litt mer enn en time for å lades fra 20 til 80 %.

Basert på ditt individuelle ladekonsept, dvs. antall ladestasjoner, hva slags turer, mulige ladeperioder og nødvendig ladeeffekt, finner vi ut om din eksisterende nettkapasitet er tilstrekkelig. Tilkoblingen til strømnettet må oppfylle ditt maksimale effektbehov for f.eks. belysning, IT-maskinvare, klimatisering og produksjonsanlegg. Siden dette eksisterende effektbehovet økes av energibehovet til eTruck-ladestasjonene, må den lokale fordelingsnettleverandøren kontrollere om tilkoblingen til fordelingsnettet kan dekke dette ekstra effektbehovet. Hvis dette ikke er tilfelle, kan det være nødvendig med bygningsmessige tiltak. Mercedes‑Benz Trucks og våre samarbeidspartnere samt din lokale fordelingsnettleverandør vil støtte deg i forbindelse med dette.

Charging solution content network connection nor

For at du alltid skal ha kontrollen, gir Fleetboard Charge Management et helhetlig overblikk over alle interaksjoner mellom dine eTrucks og bedriftens ladestasjoner. Fra batterinivå via ladestatus til gjenværende ladetid eller ladehistorikk: Du drar nytte av full oversikt over ladenettverket.

Dermed blir det enklere å forstå ladekonseptet til din eActros og hele infrastrukturen, i tillegg blir det også lettere å identifisere optimaliseringspotensialer. Ladestyringen hjelper deg med å koordinere ladinger på forhånd og til å utnytte den tilgjengelige effekten på depotet ditt optimalt.

Dette gjør det også mulig å integrere laderutiner eller -metoder i eksisterende prosesser på en smidig måte. Egendefinerte innstillinger som avreisetider og ønsket batterinivå kan også foretas når som helst.

For å kunne tilby våre kunder kjøretøykonsepter, best mulig ladeinfrastruktur for elektrisk mobilitet samt støtte rundt alle spørsmål om planlegging, søknad og implementering vil vi benytte oss av samarbeidspartnere med spisskompetanse på sitt fagfelt.

Etter flere kompatibilitetstester med ladestyringssystemet fra Mercedes‑Benz Trucks, støtter disse samarbeidspartnerne oss med spesifikk kunnskap om energiforsyning og ladeinfrastrukturløsninger for lading på eget depot. I forbindelse med eConsulting bestemmes en realistisk bruksprofil for de enkelte bruksområdene til kundene våre, og på grunnlag av dette kan kundene bestemme om og hvordan de vil bruke tjenestene.

Analysen av depotene, utviklingen av egnet infrastruktur inkludert intelligente ladeløsninger samt vedlikehold og service av hele ladeinfrastrukturen kan deretter overtas av en av våre samarbeidspartnere. I alle fasene er samarbeidspartnerne i nær kontakt med Mercedes-Benz Trucks.

Charging solution content partnership

Elektrifiseringen av depotet krever et betydelig forarbeid. Tiden det tar fra den første konsultasjonen til leveringen av en eTruck kan variere og for eksempel ta opptil tolv måneder.

Avhengig av forholdene og krav kan planleggingen og den fullstendige installasjonen av en ladeinfrastruktur, inkludert utvidelse av nettilkoblingen, vanligvis ta fra tre og opptil tjuefire måneder. Derfor kan det være nyttig å henvende seg til fordelingsnettleverandøren på stedet i god tid for planleggingen av ladeinfrastrukturen.

Charging solution content time period nor
Oppover