eMobility

Bærekraft i praksis.

Vi tror på Paris-avtalen – for oss er ikke bærekraft bare en motetrend, men en viktig holdning. For å gjøre vårt for denne globale målsetningen, har vi satt opp et tydelig veikart for å gjøre transportbransjen CO₂-nøytral. Elektrisk mobilitet er nøkkelen til bærekraft, og med eActros realiserer vi bærekraft allerede i dag: uten lokale CO₂-utslipp.

Bærekraft stanser ikke ved eTruck. For å redusere CO₂-utslippet må vi se på helheten. Derfor skal alle europeiske Daimler-fabrikker produsere CO₂-nøytralt fra 2022 . Vi reduserer også konsekvent CO₂-utslippene våre med klimanøytral produksjon, og vi ønsker å unngå utslipp der det er mulig. I tillegg til å benytte grønn strøm, bygger vi kontinuerlig ut fornybar energi på anleggene våre. En dekkende strømavtale skal sikre at alle Daimler Truck AG sine fasiliteter i Tyskland får dekket strømbehovet sitt med strøm fra vind-, sol- og vannkraft.

Sustainability content co2 neutral production

Når man sammenligner direkte, er eActros 300/400 opptil dobbelt så effektiv som en diesellastebil. Det er mulig fordi den utnytter den elektriske drivlinjen og energigjenvinningen på en effektiv måte. Løsningen er skreddersydd for tung distribusjonstrafikk i urbane områder med el-lastebiler. Den overbeviser med optimalisert drivlinjevekt, økt effektivitet og mer stillegående kjøring. De elektrisk drevne akslene har to separate elektriske motorer som muliggjør ytelser opptil 400 kW.

Det er ikke bare den effektive drivlinjen som kan bidra til energibesparelser og effektiv ressursutnyttelse.
Kjørestilen og -vanene til sjåføren spiller også en stor rolle.

Energi- og ressursbesparende kjøring er ikke bare avhengig av hvor effektiv drivlinjen er, men også fra kjørestilen og -vanene til sjåførene. Derfor byr Mercedes-Benz Trucks på et eget kjørekurs tilpasset eActros 300/400. Kurset begynner med det grunnleggende, som lading av lastebilen, henting av informasjon relevant for elbiler, og hvordan dette gjøres til en del av den daglige kjørerutinen. Dette lærer deltakerne gjennom å se på den nye, elektriske drivlinjen. Kurset formidler også noen nyttige tips til hvordan man henter mest mulig ut av energigjenvinningen og dermed kjører på en måte som gir optimal rekkevidde og minst belastning for batteriet.

Sustainability content e specific

Begge teknologiene muliggjør ren transport. Batterielektrisk drift viser sine sterke sider dersom turene kan planlegges godt og passer rammedataene for last: Den kombinerer en ekstremt høy energieffektivitet med lave energikostnader. Dersom det handler om lange strekninger og fleksibilitet ved strekning og last, er Mercedes-Benz Trucks sin hydrogendrivlinje det beste alternativet. Den gjør at man kan nå betydelig større rekkevidder på bare en tank.

Begge drivlinjene gir transport uten lokale CO₂-utslipp, hvilket er grunnen til at Mercedes-Benz Trucks startet tidlig med utviklingen. I dag kan vi presentere konkrete løsninger: eActros vil masseprodusere fra 2021. Og det er bare begynnelsen, for frem mot 2039 vil Mercedes‑Benz Trucks ha den passende elektrifiserte løsningen i programmet for nesten alle behov. Fra en lett distribusjonsløsning til tung internasjonal langtransport.

Oppover