eMobility

Optimerte totalkostnader

Vi gjør alt for at dere skal få best mulig oversikt over kostnadene en omstilling til e-mobilitet vil medføre. Derfor er kostnadsstyring en viktig del av tjenesten eConsulting. Med den ønsker vi å skape en transparent kostnadsstruktur, støtte dere ved optimaliseringen av Total Costs of Ownership (for eksempel gjennom lavere energikostnader), identifisere mulige finansielle fordeler og ved behov hjelpe med å fylle ut søknader om støtte.

Total cost of ownership content time

Oversikt over alle kostnadene.

Vi er klar over at dere ikke bare jobber for moro skyld, men at dere ønsker å tjene penger. Derfor er det spesielt viktig med en transparent oversikt over økonomien. Våre e-konsulenter beregner deres Total Costs of Ownership (TCO) ved hjelp av vår interne kostandskalkulator, hvilket innebærer følgende fordeler:

  1. transparent sammenligning av TCO for en el-lastebil og en diesel-lastebil,
  2. ad hoc-simulering av de viktigste TCO-faktorene,
  3. lagre/laste-funksjon for angitte brukstilfeller og sammenligninger samt rapporter.

Sammen med våre eConsulting-eksperter kan dere foreta en lønnsomhetsanalyse av å elektrifisere bilflåten deres. Vi ser ikke bare på kostnadene, men også på mulige finansielle støtteordninger. Med vårt Daimler Truck Incentive Tool finner vi mulige støtteordninger eller fordeler som gjelder i deres marked eller land. Hvert av disse landene har ulike attraktive insentivordninger.

De konkrete fordelene for elbiler og ladeinfrastruktur kommer i form av tilskudd, skatterabatter eller -fritak og låneordninger. I tillegg kommer andre fordeler som mindre bompenger, lavere kostnader for kjøretøygodkjenninger, gratis parkering eller unntak fra kjøreforbud i bykjerner.

Vårt eConsulting-team gir gjerne råd rundt valget av støtteordninger som er relevante for dere. Dersom dere bestemmer dere for å søke om støtte, kan vår partner ved behov hjelpe dere gjennom prosessen: innsamling av nødvendig dokumentasjon og utfylling av søknad.

Oppover