Predictive Powertrain Control
Actros F

Predictive Powertrain Control

Kjør bedre simpelthen – med Predictive Powertrain Control

Kjør enda mer drivstoffbesparende i langtransport med lastebilen din. På motorvei og landevei.

Oversikt over fordeler.

  • Inntil 5 % mindre drivstofforbruk1066
  • Gjenkjenning av veiens videre forløp, f.eks. forestående mot- og utforbakker, kryss og rundkjøringer
  • Automatisering av sjaltetidspunkter, girvalg og hastighet innstilt i tempomaten
  • Integrering av trafikkavhengige innstillinger og trafikkskiltassistent
  • Kan nå ikke bare brukes på motorvei, men også landevei

Enten det er i bratte bakker, på en bakketopp, ved kjøring nedoverbakke, i bunnen av bakker eller i flatt lende – takket være satellittstøttet navigasjon og presise 3D-kart kan Predictive Powertrain Control oppdage kjøresituasjoner som nærmer seg og reagere på et tidlig stadium. Til dette beregner Predictive Powertrain Control hele tiden kjøretøyets kinetiske energi (bevegelsesenergi) og kan bruke denne til EcoRoll-faser, for eksempel før bakketopper eller på flater, noe som kan redusere kraftavbrudd og spare drivstoff. Dessuten kan systemet sørge for en sjalterekkefølge tilpasset den forestående farlige situasjonen, følgelig for eksempel færre girskift og større girsprang.

Den intelligente integreringen av Predictive Powertrain Control kan blant annet registrere svingeønsker ved at blinklyset settes inn, innlede en forbruksreduserende rullefase og binder det utvidede Top Torque1070 inn i kjøremodusene Standard og Power.

Alle bilder er ment som eksempler og kan avvike fra konfigurasjonene som kan bestilles. Med forbehold om endringer.

Content predicitve powertrain control 01 RET

Det riktige programmet for enhver kjøresituasjon: Velg mellom Standard, Economy, Fleet og Power. Men også spesielle krav som Offroad, Heavy, Municipal og Fire dekkes.

Og selv innenfor det respektive kjøreprogrammet har føreren når som helst valget mellom fire kjøremoduser1068 – med A og A economy som standard, supplert med en ytterligere automatisk modus pluss manuell.

Oppover