Oppbevaringsrom
Actros

Oppbevaringsrom

Når man kjører mye, trenger man personlig plass.

Når man kjører mye, trenger man personlig plass. Og plass til alt det ikke må mangle på lange turer. Derfor byr førerhusene til Actros på et meget stort innvendig volum og enormt med oppbevaringsplass.

Oversikt over fordeler

  • Enormt utvalg av oppbevaringsplasser
  • Inntil 332 l oppbevaringsvolum over frontruten
  • Oppbevaringsrom under sengen med et volum på inntil 558 l
  • Kjøleskap på inntil 36 l som tilleggsutstyr
  • Om ønskelig klaffebord integrert i dashbord på passasjersiden

Oppbevaringsrom over frontruten. Når man kjører mye, trenger man personlig plass. Og plass til alt det ikke må mangle på lange turer. Derfor byr førerhusene til Actros på et meget stort innvendig volum og enormt med oppbevaringsplass.