Ramme, understell, fjæring, styring
Actros

Ramme, understell, fjæring, styring

For en enestående suveren, sikker og avslappet kjørefølelse.

Ramme, understell, fjæring og styring – i Actros føyer alle elementer seg sammen til en perfekt enhet. For en enestående suveren, sikker og avslappet kjørefølelse.

Actros ligger meget godt på veien og gir en overlegen og sikker kjørefølelse: Ansvarlig for dette er blant annet den brede, stive rammen, den innovative bakakselføringen17 og den direkte, følsomme styringen.

Oversikt over fordeler

  • Komfortable, sikre kjøreegenskaper og suveren kjørefølelse
  • Ideelt avstemte fjæringselementer i seter, førerhusopplagring og chassisfjæring
  • Direkte, fintfølende styring for høy styrepresisjon
  • Innovativ bakakselføring17 for høy tverrstabilitet og svært gode egenstyringsegenskaper
  • 4-belgs luftfjæring for svært god sidestabilitet og lite krengning
  • Stiv ramme med stor sporvidde for svært gode veiegenskaper
  • Svært påbyggingsvennlig takket være stort utvalg av akselavstander, rammeoverheng og endeavslutningsbjelker

Et avgjørende bidrag til de utmerkede kjøreegenskapene yter også den innovative bakakselføringen17: Sammenlignet med tradisjonelle triangelarmer ligger forbindelsespunktene til de to langsgående bærearmene lenger ute. Resultat: best mulig tverrstabilitet, lite behov for styrekorrigering og svært gode egenstyringsegenskaper.

Content frame chassis suspension 01

Innovativ bakakselføring. Den innovative bakakselføringen17 står for høy tverrstabilitet, lite krengning, redusert behov for styrekorrigering og svært gode egenstyringsegenskaper.

Alle fjæringselementer i Actros er nøyaktig tilpasset hverandre: Fra setene via førerhusopplagringen som fås i tre varianter, til 4-belgs luftfjæring på bakakselen ‒ alt bidrar til en høy grad av fjæringskomfort på arbeidsplassen og skåner kjøretøy og last.

Luftfjæringen har 4 belger som er plassert langt ute, og sørger i kombinasjon med den innovative bakakselføringen17 for svært god sidestabilitet og lite krengning i kurver.

Content frame chassis suspension 02
Content frame chassis suspension 03

Rammen på Actros er kompromissløst konstruert for langtransport. Bredden på 834 mm og den stive konstruksjonen gjør at bilen ligger svært godt på veien, og sikrer komfortable kjøreegenskaper. Flere fordeler: det gjennomgående 50 mm-hullmønsteret og et stort utvalg av akselavstander, rammeoverheng og endeavslutningsbjelker.

Den direkte og særdeles fintfølende styringen arbeider med hastighetsavhengig servovirkning. Det gjør manøvreringen ekstra enkel, lett og sikker. Og ved høy hastighet støtter systemet stødig rett-frem-kjøring og best mulig retningsstabilitet. Høy styrepresisjon og svært gode egenstyringsegenskaper er ytterligere fordeler som bidrar til sikkerhet og suverenitet.

Content frame chassis suspension 04
Oppover