Predictive Powertrain Control
Actros

Predictive Powertrain Control

Med Predictive Powertrain Control kjører du enda mer økonomisk.

Systemet integrerer en topografitilpasset kjørestil i sjalteautomatikken, noe som sammen med den presist avstemte girstrategien gjør det mulig å spare inntil 5 % drivstoff. Ved hjelp av GPS og 3D-kart ser Predictive Powertrain Control (PPC) i god tid hvor det går oppover og nedover på veien videre. På grunnlag av dataene blir sjaltetidspunkter, girsprang og tempomathastighet optimalisert. Kjøretøyets kinetiske energi utnyttes best mulig for å unngå unødig gasspådrag, giring og bremsing. PPC kjenner rundt 350 000 kilometer (95 %) av de europeiske stamveiene og kan kobles inn mellom 25 og 90 km/t.

Oversikt over fordeler

  • Predictive Powertrain Control1: inntil 5 % mindre drivstofforbruk med en kjørestil tilpasset topografien
  • Gjenkjenning av veiens videre forløp, f.eks. forestående mot- og utforbakker, kryss og rundkjøringer
  • Optimering av sjaltetidspunkter, girvalg og fart innstilt i Tempomat
  • Optimal systemutnyttelse gjennom trafikkavhengig innstilling med variabel øvre og nedre hysterese samt egen trafikkskiltassistent
  • I Vest- og Øst-Europa på motorveier og hovedveier med PPC-dekning

Predictive Powertrain Control benytter digitale 3D-veikart og GPS-informasjon til å generere en elektronisk horisont som brukes til forutseende optimering av sjaltetidspunkter, girvalg eller til hastigheten som er innstilt i tempomaten. Slik kan en kjøremåte tilpasset topografien integreres i de automatiserte girskiftene på en måte som selv erfarne sjåfører vanskelig kan realisere, og som i tillegg sparer inntil 5 % drivstoff.

Content ppc 01

 

Oppover