Høy kjøretøyutnyttelse
Arocs

Høy kjøretøyutnyttelse

Intelligent nettverkskobling av kjøretøy, service og din transportbedrift.

Gjennom den intelligente nettverkskoblingen av kjøretøy, Mercedes-Benz service og transportbedriften din kan utnyttelsen og belastningen av kjøretøyene samt effektiviteten i logistikkprosessene styrkes merkbart.

Serviceinnovasjonen fra Mercedes-Benz kan leveres om ønskelig og gjør tilgjengeligheten og planleggingen rundt kjøretøyene best mulig. Takket være kontinuerlig overvåking av kjøretøydata i sanntid, avdekkes service- og reparasjonsbehov på et tidlig tidspunkt. I tillegg tas også relevante data vedr. tilhenger/tralle247 med i betraktning. Mercedes-Benz serviceteamet informerer deg i rett tid, gir deg konkrete anbefalinger om hva du bør gjøre og støtter deg med en optimal reparasjonsløsning. Slik kan man unngå driftsstans og stillstand, f.eks. på grunn av tekniske feil, samt ikke-planlagte reparasjoner. Videre kan også planlagte verkstedopphold optimaliseres ytterligere. Kort sagt: Mercedes-Benz Uptime sørger for at du kan utføre transportoppdrag sikrere og mer effektivt enn noensinne tidligere.

Oversikt over fordeler.

  • Mercedes-Benz Uptime226, 250: Personlig kundeoppfølging i sanntid gir bedre mulighet for planlegging av verkstedoppholdene og økt kjøretøytilgjengelighet
  • Service24h: Hjelp døgnet rundt i nødstilfeller37
  • Tett verkstednett med europadekkende servicestøttepunkter
  • Truck Data Center som base for alle Fleetboard-tjenester
  • Programmerbar spesialmodul (tilleggsutstyr) for enklere styring og betjening av påbygg
  • Remote Online og Remote Truck-app256 til betjening av mange kjøretøyfunksjoner med smarttelefon
  • Fleetboard-apper (tilleggsutstyr) for enklere håndtering og økt arbeidskomfort

Mercedes-Benz Service24h sikrer direkte hjelp ved driftsstans – 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Ring vår servicetelefon 23 50 03 74 i Norge16 og +47 23 50 03 74 fra utlandet. Ved havari rykker godt utstyrte teknikere ut med et verksted på hjul, for å sørge for at bilen kan fortsette turen så snart som mulig.

Fleetboard tilbyr individuelle telematikkløsninger som bidrar til å senke kostnadene og samtidig øke produktiviteten. For at du skal kunne benytte deg av hele tjenesteporteføljen til Fleetboard, har du tilgang til både desktop-/klientløsninger og forskjellige apper for Android og iOS.

Oppover