Førerhusvarianter
Arocs

Førerhusvarianter

Dekker kravene som stilles til de forskjellige oppgavene i anleggstransporten på en forbilledlig måte.

Med sine ni førerhus dekker Arocs på optimalt vis alle krav som stilles til de forskjellige oppgavene i anleggstransporten. I endagsjobber, på anlegget og i underleverandørtransport eller i oppgaver med hyppige overnattinger – uansett jobbtype overbeviser alle førerhusene med sin robuste konstruksjon og en ergonomisk, komfortabel arbeidsplass samt enkel og effektiv håndtering. 

Oppover