Høy kjøretøyutnyttelse
Atego

Høy kjøretøyutnyttelse

Intelligent nettverkskobling av kjøretøy, service og din transportbedrift.

Gjennom den intelligente nettverkskoblingen av kjøretøy, Mercedes-Benz service og transportbedriften din kan utnyttelsen og belastningen av kjøretøyene samt effektiviteten i logistikkprosessene styrkes merkbart.

Oversikt over fordeler.

  • Service24h: Hjelp døgnet rundt i nødstilfeller37
  • Tett verkstednett med europadekkende servicestøttepunkter
  • Truck Data Center som base for alle Fleetboard-tjenester
  • Fleetboard-apper (tilleggsutstyr) for enklere håndtering og økt arbeidskomfort

Mercedes-Benz Service24h sikrer direkte hjelp ved driftsstans – 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Ring vår servicetelefon 23 50 03 74 i Norge16 og +47 23 50 03 74 fra utlandet. Ved havari rykker godt utstyrte teknikere ut med et verksted på hjul, for å sørge for at bilen kan fortsette turen så snart som mulig.

Fleetboard tilbyr individuelle telematikkløsninger som bidrar til å senke kostnadene og samtidig øke produktiviteten. For at du skal kunne benytte deg av hele tjenesteporteføljen til Fleetboard, har du tilgang til både desktop-/klientløsninger og forskjellige apper for Android og iOS.

Oppover