Høy sikkerhet
Atego

Høy sikkerhet

Kom trygt frem – med støtte fra innovative førerassistansesystemer.

Kom trygt frem – med støtte i innovative førerassistansesystemer for økt kjøresikkerhet, blant annet standard Active Brake Assist 5285, blir føreren aktivt avlastet, bil og last skånet og effektiviteten økt.På hver tur.

Lastebiler som er svært sikre, er ikke bare et stort fremskritt for alle trafikanter. De er også mer effektive. Fordi de sjeldnere må tas ut av trafikk på grunn av trafikkuhell samtidig som de støtter og avlaster føreren. Derfor inngår hele vår mer enn 45 år lange erfaring i utviklingen av innovative assistansesystemer.