Høy kjøretøyutnyttelse
Atego

Høy kjøretøyutnyttelse

Intelligent nettverkskobling av kjøretøy, service og din transportbedrift.

Gjennom den intelligente nettverkskoblingen av kjøretøy, Mercedes-Benz service og transportbedriften din kan utnyttelsen og belastningen av kjøretøyene samt effektiviteten i logistikkprosessene styrkes merkbart.

Oversikt over fordeler.

  • Service24h: Hjelp døgnet rundt i nødsfall37
  • Tett verkstednett med ca. 1700 serviceverksteder, lange åpningstider, tildels til kl. 22
  • Programmerbar spesialmodul (tilleggsutstyr) for enklere styring og betjening av påbygg
  • Fleetboard kjøretøycomputer Truck Data Center1 som base for alle Fleetboard-tjenester
  • Automatisk motor-start-stopp for påbygg (tilleggsutstyr)

Mercedes-Benz Service24h sikrer direkte hjelp ved driftsstans – 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Ring vår servicetelefon 23 50 03 74 i Norge16 og +47 23 50 03 74 fra utlandet. Ved havari rykker godt utstyrte teknikere ut med et verksted på hjul, for å sørge for at kjøretøyet kan fortsette turen så snart som mulig.

Fleetboard tilbyr individuelle telematikkløsninger som bidrar til å senke kostnadene og samtidig øke produktiviteten. For at du skal kunne benytte deg av hele tjenesteporteføljen til Fleetboard, har du tilgang til både desktop-/klientløsninger og forskjellige apper for Android og iOS.

Oppover