Flyplass
Unimog redskapsbærer

Flyplass

En Unimog. Mange muligheter.

For å sikre pålitelig drift av flyene må et stort antall oppgaver utføres på flyplassene, året rundt. Her yter Unimog som allsidig redskapsbærer, verdifulle tjenester. Fra vintervedlikehold med snøplog eller snøfreser til fjerning av gummirester på rullebaner. Fra klipping av grøntområder til fjerning av is på adkomstveier. Fra feiing av driftsområder til bruk som trekkvogn. Det være seg forområder, takse- eller landingsbaner, snødekte områder, slaps eller meterhøye snøkanter – Unimog takler nesten enhver situasjon uten problemer.

Content airport 01
Oppover