Sikt
Unimog redskapsbærer

Sikt

Alltid full oversikt.

Nettopp ved bruk med frontredskaper er den korte fronten og førerens posisjon viktige faktorer. I motsetning til de fleste kjøretøy med panser ligger Unimog, takket være førerhus med kort panser, med sine ca. 3,10 m i de fleste tilfeller godt under den anbefalte verdien på maksimalt 3,50 m med påmontert snøplog.

I Unimog når siktfeltet veien etter ca. 10 m også med påmontert utstyr, og dermed betydelig tidligere enn standarden på 12 m. Slik får Unimog optimal sikt helt rundt, takket være panoramarute i storformat, en lett tilbakeskjøvet sitteposisjon for føreren og kort front. Dermed bidrar Mercedes-Benz Unimog aktivt til at føreren kan registrere farlige situasjoner tidlig og dermed kan reagere raskere. En fordel som til og med kan optimaliseres ytterligere: med kamerasystemet med opptil tre kameraer og skjerm som kan leveres som tilleggsutstyr.

Content comfort view 01

Takket være den flyttbare førerplassen VarioPilot® kan føreren alltid innta optimal sittestilling. En klipperdør med svingsete finnes også som tilleggsutstyr.

Content comfort view 02

Optimalisere oversikten og samtidig lette tilkobling av utstyr – det er de to vesentlige fordelene ved kamerasystemet (tilvalg). Systemet består av et front- og et hekkamera og et fritt posisjonerbart tilleggskamera for påmontert utstyr, og bildet vises på en skjerm inne i kupeen. Føreren har dermed full oversikt også over det umiddelbare området rundt kjøretøyet, og perfekt sikt til frontplaten når redskap skal skiftes ut.

Oppover