Fleetboard
Bekymringsfri kjøring

Fleetboard

Med konnektivitetsløsninger gjør du kjøretøyflåten maksimalt effektiv.

Gjør bruk av konnektivitetskunnskapen fra Fleetboard og nyt godt av optimert forbruk, lavere servicekostnader, lavere ulykkesrisiko og unngå bøter! Hvordan? Med data i sanntid har du alltid full oversikt over bilene dine og kan gjøre flåten enda mer effektiv takket være intelligent nettverkskobling av sjåfører, bilpark og oppdrag.

Content fleetboard 02

Ha alltid full kontroll over flåten – med Fleetboard.

Mange ulike faktorer virker inn på flåtens effektivitet: Veiforhold, individuell kjørestil og muligheten til å nå sjåførene er bare en håndfull av disse. I tillegg finnes det en rekke lovfestede rammebetingelser som man må ta hensyn til – f.eks. sjåførenes overholdelse av kjøre- og hviletider samt avlesning av sjåførkort.

Vi har utviklet formålstjenlige digitale løsninger for dine utfordringer. Dra fordel av vår konnektivitetskunnskap og videreutvikle flåtens potensiale.

Dine fordeler.

  • Lavere drivstofforbruk
  • Lavere kostnader til service- og reparasjonsarbeider
  • Lavere ulykkesrisiko for flåten
  • Unngå bøter

Alle Fleetboard-tjenester krever Fleetboard-kjøretøycomputeren Truck Data Center. Denne overfører dataene fra kjøretøyet til Fleetboard Cockpit.

Du finner mer informasjon om de tekniske forutsetningene for de aktuelle tjenestene under:

Oppover