Mercedes-Benz Uptime
Bekymringsfri kjøring

Mercedes-Benz Uptime

Intelligent nettverkskobling. For enda mer effektiv kjøretøyutnyttelse.

En lastebil tjener bare penger når den kjører. Med intelligent nettverkskobling øker Mercedes-Benz Uptime tilgjengeligheten, diagnostiserer fortløpende status for kjøretøyet og den tilkoblede tilhengeren og gir konkrete handlingsanbefalinger. Dermed kan tidligere uforutsette verkstedopphold planlegges og stillstandstidene reduseres.

Med den intelligente nettverkstilkoblingen mellom kjøretøy, Mercedes-Benz service og ditt transportfirma setter Mercedes-Benz Uptime en ny standard. Resultat: vesentlig økt forutsigbarhet når det gjelder verkstedopphold og høyere kjøretøytilgjengelighet.

Med Mercedes-Benz Uptime har vi et klart mål: minimere ikke-planlagt driftsstans fortløpende og planlegge reparasjoner for å maksimere tilgjengeligheten til kjøretøyene dine.

  • Ved hjelp av kontinuerlig kommunikasjon med alle tilkoblede systemer i kjøretøyet, genereres hver dag per lastebil flere gigabyte data, som kan brukes til en rekke forskjellige kjøretøydiagnoser. På denne måten støtter Mercedes-Benz Uptime allerede i dag en stor del av alle diagnoseprosesser helautomatisk og fjernstyrt. Årsaker til feil er dermed kjent tidlig i verkstedet, også før kjøretøyet når verkstedet.
  • I løpet av gjennomsnittlig 240 sekunder etter datainnsamling i kjretøyet legges det automatisk inn handlingsanbefalinger for verkstedet i de aktuelle forhandlersystemene.
  • Hos de mer enn 1500 Mercedes-Benz Uptime-sertifiserte forhandlerne i Europa fører dette blant annet til en tre ganger kortere diagnostiseringstid for inngangstesten på verkstedet.
  • For de fleste Mercedes-Benz Uptime-kjøretøyene har tidlig feilregistrering allerede mer enn halvert ikke planlagte verkstedopphold.
Content uptime 04
Content uptime 01

Alle andre serviceavtaler til Mercedes-Benz kan også kombineres med Mercedes-Benz Uptime. Du får dobbel nytte av den optimale kombinasjonen av intelligent nettverkskobling og Mercedes-Benz serviceavtale.

Oppover