Mercedes-Benz Uptime
Bekymringsfri kjøring

Mercedes-Benz Uptime

Intelligent nettverkskobling. For enda mer effektiv kjøretøyutnyttelse.

En lastebil tjener bare penger når den kjører. Med intelligent nettverkskobling øker Mercedes-Benz Uptime tilgjengeligheten, diagnostiserer fortløpende status for kjøretøyet og den tilkoblede tilhengeren og gir konkrete handlingsanbefalinger. Dermed kan tidligere uforutsette verkstedopphold planlegges og stillstandstidene reduseres.

Med den intelligente nettverkstilkoblingen mellom kjøretøy, Mercedes-Benz service og ditt transportfirma setter Mercedes-Benz Uptime en ny standard. Resultat: vesentlig økt forutsigbarhet når det gjelder verkstedopphold og høyere kjøretøytilgjengelighet.

Med Mercedes-Benz Uptime har vi en klar målsetting. Vi ønsker å redusere uforutsett driftsstans fortløpende ved å gjøre det mulig å planlegge reparasjoner i forkant, for på den måten å sikre deg økt kjøretøytilgjengelighet.

  • Ved hjelp av kontinuerlig kommunikasjon med alle tilkoblede systemer om bord, genereres hver dag flere gigabyte data per lastebil, som kan brukes til en rekke forskjellige kjøretøydiagnoser. På denne måten støtter Mercedes-Benz Uptime allerede i dag en stor del av alle diagnoseprosesser helautomatisk og fjernstyrt. Det gjør at feilen er kjent på verkstedet allerede før kjøretøyet kommer dit.
  • I løpet av gjennomsnittlig 240 sekunder etter at dataene er registrert i kjøretøyet kan Mercedes-Benz Uptime overføre informasjon om anbefalte verkstedtiltak helautomatisk til forhandleren.
  • I de mer enn 1500 Mercedes-Benz detaljhandelbedriftene som er sertifisert for Mercedes-Benz Uptime i Europa fører dette for eksempel til at diagnosetiden for inngangstesten på verkstedet reduseres til inntil en tredel.
  • For de fleste Mercedes-Benz Uptime-kjøretøyene har tidlig feilregistrering allerede mer enn halvert ikke planlagte verkstedopphold.
Content uptime 04
Content uptime 01

Alle andre serviceavtaler til Mercedes-Benz kan også kombineres med Mercedes-Benz Uptime. Du får dobbel nytte av den optimale kombinasjonen av intelligent nettverkskobling og Mercedes-Benz serviceavtale.

Den intelligente nettverkskoblingen av sjåfør, vognpark og oppdrag gjør det mulig å øke effektiviteten ytterligere. Med Fleetboard bruksanalyse samt vår sjåførkursing kan forbruket reduseres ytterligere på permanent basis.

Med Fleetboard gir individuelle telematikkløsninger muligheten til å utnytte de enkelte kjøretøyene og effektiviteten til kjøretøyparken maksimalt. Dermed har du full kontroll – alltid og overalt.

Fleetboard bruksanalyse bidrar til en kjørestil som gir lavere forbruk og slitasje. Telematikksystemet registrerer tekniske data fra lastebilen og evaluerer dem. I tillegg vises det hvor intensivt systemet Predictive Powertrain Control blir brukt. På grunnlag av disse dataene blir førerens kjørestil beregnet i form av karakterer. Det gir mulighet for en objektiv vurdering av kjørestilen og en opplæring som er tilpasset den enkelte sjåfør. Alt i alt betyr dette at det kan spares inntil 15 % drivstoff.

Content uptime 07

Fleetboard-portalen. Flåtedisponering på den enkle måten: Alle data fra Fleetboard-tjenestene du har bestilt samles på en oversiktlig måte i et nettbasert og intuitivt grensesnitt. I tillegg får du handlingsanbefalinger som du kan bruke til å optimalisere virksomheten og dermed gjøre den mer effektiv.