Kontakt ifbm personvern-regelverket (GDPR) er:

Bertel O. Steen AS
Solheimveien 7    
Postboks 52
N-1471 Lørenskog

E-post: personvern(a)bos.no

 

Daimler Truck AG er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles ved besøk på denne nettsiden.

1. Personvern

Vi er glad for at du besøker våre nettsider og din interesse for våre tilbud. Beskyttelse av dine persondata er viktig for oss. I disse personverninstruksene forklarer vi hvordan vi innhenter dine persondata, hva vi gjør med de, for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag dette skjer, og hvilke rettigheter og krav som er forbundet med dette for deg. Daimler er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles ved besøk på denne nettsiden.

Dersom Bertel O. Steen benytter sosiale medier som informasjonskanal vil disse mediene være selvstendig behandlingsansvarlig for den eventuelle videre behandling av personopplysningene som disse mediene gjør i tillegg til det som Bertel O. Steen selv står for.

I tillegg henviser vi til Daimlers personverndirektiv:
Daimlers personverndirektiv

Våre personverninstruksjoner for bruk av våre nettsider og personverndirektivet til Daimler AG gjelder ikke for dine aktiviteter på nettsidene til sosiale nettverk eller andre tilbydere, som du kan komme til via lenker på våre nettsider. Vennligst gjør deg kjent med personvernbestemmelsene til disse tilbyderne på deres nettsider.

2. Innhenting og bearbeiding av dine personlige data

a. Når du besøker våre nettsider, laver vi bestemte opplysninger om nettleseren og operativsystemet du bruker, dato og klok-keslett for besøket, tilgangsstatusen (f.eks. om du kunne kalle opp en nettside eller mottok en feilmelding), bruk av funksjonene til nettsiden, søkebegrepene du eventuelt har lagt inn, hvor ofte du kaller opp de enkelte nettsidene, betegnelsen til oppkalte filer, den overførte datamengden, nettsiden hvorfra du kom til våre nettsider, og nettsiden som de besøker ut fra våre nettsider, det vil si når du klikker lenker på våre nettsider eller ved å legge inn et domene direkte i innleggingsfeltet på den samme fanen (ev. det samme vinduet) i din nettleser, som du har åpnet våre nettsider i. I tillegg lagrer vi av sikkerhetsårsaker, spesielt for forebygging av og registrering av angrep på våre nettsider eller forsøk på svindel, i en varighet på syv dager - din IP-adresse og navn på din Internet Service Provider.

b. Andre personlige data lagrer vi kun hvis du gir oss disse dataene f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktformular, et spørreskjema, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, og også i disse tilfellene kun i den grad dette er lovlig på grunn av din tildelte godkjenning eller i henhold til gjeldende juridiske forskrifter (ytterligere informasjon om dette finner du under i avsnittet "Juridiske grunnlag for bearbeidingen").

c. Du er verken juridisk eller avtalemessig forpliktet til å overlevere dine persondata. Det er likevel mulig at bestemte funksjoner til våre nettsider avhenger av overlevering av persondata. Hvis du ikke overleverer persondata i disse tilfellene, kan dette føre til at funksjonen ikke er tilgjengelig eller kun i begrenset grad er tilgjengelig.

3. Bruksformål

a. Persondata som er innhentet ved et besøk på våre nettsider, bruker vi for å kunne drive disse mest mulig komfortabel og for å beskytte våre IT-systemer mot angrep og andre kriminelle handlinger.

b. Hvis du gir oss ytterligere persondata, f.eks. i forbindelse med en registrering, et kontaktskjema, en undersøkelse, en konkurranse eller for gjennomføring av en avtale, bruker vi disse dataene til de nevnte formål, med formålet kundestyring og - om nødvendig - med formålet å behandle og avgjøre eventuelle forretningstransaksjoner i den grad det kreves.

4. Overføring av persodata til tredjeperson; Social Plug-ins

a. Våre nettsider kan inneholde tilbud fra tredjepart. Hvis du klikker på et slikt tilbud, overfører vi i tilstrekkelig omfang data til den aktuelle tilbyderen (f.eks. angivelse av du har funnet dette tilbudet hos oss og ev. ytterligere informasjon, som du i denne forbindelse allerede har angitt på våre nettsider).

b. Når vi på våre nettsider bruker såkalte "Social Plug-ins" til sosiale nettverk som Facebook, Twitter og Google+, knytter vi til disse som følger: Når du besøker våre nettsider, er de Social Plug-ins deaktivert, dvs. det skjer ikke noen overføring av noe som helst data til driverne av disse nettverkene. Hvis du vil bruke ett av nettverkene, klikk på den aktuelle Social Plug-in, for å opprette en direkte forbindelse med serveren til det aktuelle nettverket.

Hvis du har en brukerkonto i nettverket, og du er pålogget denne når den Social Plug-in blir aktivert, kan nettverket tilordne ditt besøk til våre nettsider til din brukerkonto. Hvis du vil unngå dette, logg deg av nettverket før aktivering av Social Plug-ins. Besøk av andre Daimler-nettsider kan ikke tilordnes et sosialt nettverk, før du også der har aktivert en tilgjengelig Social Plug-in.
Når du aktiverer en Social Plug-in, overfører nettverket innholdet som dermed blir tilgjengelig direkte til din nettleser, som er koblet til våre nettsider. I denne situasjonen kan det også skje dataoverføringer, som initieres og styres fra de aktuelle sosiale nettverkene. For din forbindelse til et sosialt nettverk, finner det sted dataoverføringer mellom nettverket og ditt system, og for dine interaksjoner på denne plattformen gjelder utelukkende personvernbestemmelsene for det enkelte nettverket. Social Plug-in forblir aktiv, til du deaktiverer den eller sletter dine informasjonskapsler.

Informasjon om cookies/informasjonskapsler

c. Når du klikker på en lenke til et tilbud eller aktiverer en Social Plug-in, kan det skjer at det overføres persondata til land utenfor EØS, som sette fra EU ikke garanterer noen av EU-standardene for "passende sikkerhetsnivå" for videre bearbeiding av persondata. Tenk på dette før du klikker på en lenke eller aktiverer en Social Plug-in, og dermed utløser en overføring av dine data.

5. Evaluering av bruksdata, bruk av analyseverktøy

a. Vi ønsker å tilpasse innholdet av våre nettsider i rett tid i forhold til dine interesser, og på den måten forbedre vårt tilbud til deg. For å registrere bruksønsker og spesielt populære områder til nettsidene, bruker vi følgende analyseverktøy: Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Ved bruk av disse analyseverktøyene kan det bli overført da-ta til servere i USA, og disse bli bearbeidet der. Følg derfor følgende: I USA er det sett fra EU ikke noe "tilpasset beskyttelsesnivå" tilsvarende EU-standarder for bearbeiding av persondata. Dette beskyttelsesnivået kan likevel for enkelte selskaper erstattes av en sertifisering etter det såkalte "EU-U.S. Privacy Shield".

c. De nevnte du ikke ønsker at vi ved bruk av de nevnte analyse-verktøyene samler og evaluerer informasjon om dine besøk til våre nettsider, kan du til enhver tid motsette deg dette for framtiden ("Opt-Out").

Din motsetning omsetter vi ved å sette en Opt-Out informasjonskapsel i din nettleser. Denne informasjonskapselen brukes kun til tilordning av din motsetning. Husk på at en Opt-Out informasjonskapsel av tekniske grunner, kun fungerer i nettleseren hvor den ble satt. Hvis du sletter informasjonskapslene eller bruker en annen nettleser eller en annet sluttbrukerenhet, foreta Opt-Out på nytt.

d. Under finner du informasjon om tilbyderne av analyse-verktøy som brukes av oss, og den aktuelle muligheten for Opt-Out:

i. Google Inc. ("Google"):

Google er sertifisert i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.

Du kan forhindre overføring av dine data og innsamling og bearbeiding av Google. Google informerer om dette på følgende lenke:

Deaktivering av Google Analytics

ii. Adobe Systems Inc. ("Adobe")

Adobe er sertifisert i henhold til EU-U.S. Privacy Shield.

For å motsette deg evaluering med produktet Adobe Analytics, kan du følge denne lenken:

Deaktivering av Adobe Analytics

6. Bruksbasert informasjon (targeting og retargeting)

For å kunne tilpasse vår online-marketing (f.eks. banner-annonsering) på nettsidene til vår retargeting-partner (Flashtal-king, Google Adwords, Google Doubleclick og Vivaki) målrettet til dine behov og interesser, bruker vi såkalt retargeting-teknologier. Det legges da inn informasjonskapsler med dine interesser for våre produkter og tjenester. Disse informasjonskapslene leses av og brukes ved besøk på andre nettsider som samarbeider med våre retargetingpartnere, slik at de kan informere deg mest mulig interesserettet. Dette skjer anonymisert, dvs. Du kan ikke identifiseres via retargeting.

Hvis du ikke ønsker at Daimler og våre retargeting-partnere innhenter, lagrer og analyserer informasjon om ditt besøk, og tilpasser bannerannonsering til dine interesser, kan du til enhver tid motsette deg dette for framtiden (Opt-Out).

For teknisk omsetning av denne motsetningen, settes det en Opt-Out informasjonskapsel i din nettleser. Denne informasjonskapselen brukes utelukkende for tilordning av din motsetning. Husk på at en Opt-Out informasjonkapsel, av tekniske årsaker, kun kan brukes for nettlesere hvor den ble satt. Hvis du sletter informasjonskapsler eller bruker en annen nettleser eller en annen sluttbrukerenhet, foreta Opt-Out på nytt.

Du kan håndtere og deaktivere bruk av informasjonskapsler fra tredjetilbyder på de følgende nettsidene:

Administrer tredjeparts-cookies (Opt-Out)

7. Sikkerhet

Vi bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, for å beskytte dataene som forvaltes av oss mot manipulering, tap, skader og mot tilgang av uvedkommende personer. Vi forbedrer våre sikkerhetstiltak fortløpende og i henhold til den teknologiske utviklingen.

8. Juridisk grunnlag for bearbeidingen

a. I den grad du har gitt oss tillatelse for å bearbeide dine persondata, er dette det juridiske grunnlaget for bearbeidingen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO).

b. For en bearbeiding av persondata for formål å inngå eller oppfylle en avtale med det, er det juridiske grunnlaget Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO.

c. I den grad bearbeiding av dine persondata er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. for oppbevaring av data), har vi rett til det i henhold til Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO.

d. Ut over dette bearbeider vi persondata til formål for å registrere våre berettigede interesser og berettigede interesser til tredjepart iht. Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO. Overholdelse av funksjonalitet til våre IT-systemer, men også markedsføring av egne og andre produkter og tjenester og juridisk pålagt dokumentasjon av forretningskontrakter og slike berettigede interesser.

9. Sletting av dine persondata

Din IP-adresse og navnet på din Internet Service Provider, som vi kun lagrer av sikkerhetsårsaker, sletter vi etter syv dager. Ellers sletter vi dine persondata med en gang formålet, som vi har innhentet og bearbeidet dataene for, bortfaller. Ut over dette tidspunktet skjer lagring kun når dette er nødvendig ut fra lover, forordninger eller andre juridiske forskrifter i EU eller et med-lemsland til EU, som vi er underlagt.

10. Berørte rettigheter

a. Som berørt person for databearbeidingen, har du rett til informasjon (Art. 15 DS-GVO), varsling (Art. 16 DS-GVO), sletting av data (Art. 17 DS-GVO), begrensning av bearbeidingen (Art. 18 DS-GVO) og dataoverførbarhet (Art. 20 DS-GVO).

b. Har du gitt oss tillatelse til å bearbeide dine persondata, har du rett til å tilbakekalle tillatelsen til enhver tid. Retten til bearbeiding av dine persondata fra til tilbakekalling, blir ikke berørt av tilbakekallingen. Likedan berøres ikke en videre bearbeiding av disse dataene på grunn av et annet juridisk grunnlag, enten for oppfylling av juridiske forpliktelser (jfr. avsnitt "Juridisk grunnlag for bearbeidingen").

c. TILBAKEKALLELSESRETT
Du har rett til å tillbakekalle, av grunner som er gitt ut fra din spesielle situasjon, til enhver tid tillatelse for bearbeiding av aktuelle persondata, på grunn av Art. 6 Abs. 1 e) DS-GVO (databearbeiding i offentlig interesse) eller Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO (databearbeiding på grunnlag av en avveining av interesser. Legger du inn tilbakekalling, vil vi kun bearbeide dine persondata videre, hvis vi kan framlegge tvingende nødvendige grunner for dette, som veier mer enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller bearbeidingen er for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav.

d. Vi ber deg om mulig å rette dine forespørsler eller erklæringer til kontaktadressen under:

Personvernansvarlig/ta kontakt

e. Hvis du mener at håndteringen av dine persondata bryter med lovens krav, har du rett til å klage til ansvarlig databeskyt-telsesmyndighet (Art. 77 DS-GVO).

11. Nyhetsbrev

Hvis du abonnerer på ett av nyhetsbrevene som tilbys på vår nettside, vil dataene som er oppgitt i nyhetsbrevregistreringen kun bli brukt til å sende nyhetsbrevet, med mindre du godtar en utvidet bruk. Du kan til enhver tid avslutte abonnementet av nyhetsbrevet med avmeldingsmuligheten angitt i brevet.

12. Sentral tilgangsservice til Daimler AG

Med den sentrale tilgangsservicen til Daimler AG kan registrerer du deg for alle nettsider og applikasjoner til Daimler-gruppen og dine merker, tilkoblet denne tjenesten. Bruksbetingelsene til den sentrale tilgangsservicen til Daimler AG kan du kalle opp under følgende lenke:

Bruksbetingelser til sentral tilgangsservice for Daimler AG

13. Cookies/informasjonskapsler

Informasjon om informasjonskapsler som brukes av oss, og deres funksjon, finner du i våre instruksjoner om informasjonskapsler.

Informasjon om cookies/informasjonskapsler

Status pr. mai 2018.