Bezpečnosť na tvojej strane.
General Safety Regulation

Bezpečnosť na tvojej strane.

Bezpečnostné asistenčné systémy Mercedes‑Benz Trucks.

Bezpečnosť je na prvom mieste, najmä na cestách. Od 7. júla 2024 budú v celej EÚ platiť nové štandardy pre bezpečnostné asistenčné systémy podľa aktualizovaného všeobecného bezpečnostného nariadenia (GSR, General Safety Regulation, nariadenie 2019/2144 (EÚ)) s cieľom zlepšiť celkovú bezpečnosť cestnej premávky.
Deklarovaným cieľom Mercedes‑Benz Trucks je poskytnúť vodičom čo najvyššiu podporu a odbremeniť ich počas jazdy.

Nové a zdokonalené bezpečnostné asistenčné systémy nielenže zodpovedajú štandardom platným od roku 2024, ale ich čiastočne aj prekonávajú.

Predstavujú tak ďalší míľnik na ceste k šoférovaniu bez nehôd.

Všetkým hrdinom ciest padne občas vhod drobná podpora. Práve na to slúžia bezpečnostné asistenčné systémy Mercedes‑Benz Trucks. Každý z nich je vyzbrojený jedinečnými funkciami, ktoré pomáhajú v náročných situáciách.

Vyskúšaj si funkcie v akcii a ponor sa do komiksového sveta Super Safety pomocníkov už teraz.
 

Štyri predstavené bezpečnostné systémy zodpovedajú výberu budúcich generácií systémov, ktoré budú po nadobudnutí záväznosti aktualizovaných špecifikácií GSR k dispozícii vo všetkých modeloch.

Prehľad všetkých aktuálne dostupných bezpečnostných asistenčných systémov pre jednotlivé modely nájdete tu:

Zdokonalený systém Active Sideguard Assist druhej generácie901, 1, 905 dokáže podporiť vodičov pri zmene jazdného pruhu alebo pri odbočovacích manévroch pri obmedzenej viditeľnosti v celom rozsahu rýchlostí. Okrem toho dokáže dvojstupňový výstražný systém upozorniť vodičov na potenciálne nebezpečenstvá, takže môžu včasným zásahom zmierniť kritickú dopravnú situáciu.

Prehľad výhod.

 • Monitorovanie na strane vodiča a spolujazdca
 • Dvojstupňový výstražný systém pri rozpoznaní nebezpečenstva (najprv vizuálna informácia, potom vizuálna výstraha a výstražný tón)
 • Rozpoznanie nebezpečenstva a výstražné hlásenie v celom rozsahu rýchlostí
 • Aktívny zásah bŕzd pri odbočovaní doprava (pravostranná premávka), resp. doľava (ľavostranná premávka) v rozsahu rýchlosti do 20 km/h, pri nereagovaní na vizuálnu výstrahu a výstražný tón

Šiesta generácia Active Brake Assist901, 902, 903 disponuje vďaka technológii fúzie 270° so šiestimi novými snímačmi zväčšeným snímaním okolia. Monitorovanie viacerých jazdných pruhov sa stará o lepšie rozpoznanie nebezpečenstva. Vďaka tomu je Active Brake Assist 6901, 902, 903 schopný ešte rýchlejšie reagovať na kritické situácie, napríklad keď sa snažíte zaradiť do stojacej alebo plynulej premávky – a to aj v typických zákrutách na diaľnici.

Systém okrem toho rozpoznáva stojace a pohybujúce sa osoby, ako aj cyklistov v jazdnom pruhu, bez ohľadu na to, či jazdný pruh križujú alebo idú oproti. Ak je rozpoznaná potenciálna kolízia, môže aktívny asistent Active Brake Assist 6901, 902, 903 v rozsahu rýchlosti do 60 km/h reagovať automatizovaným brzdením naplno.

Prehľad výhod.

 • 270° snímanie okolia kamerovou technológiou, ako aj prídavnými snímačmi okolia na svetlometoch a po stranách
 • Rozšírená reakcia na chodcov, ako aj cyklistov do rýchlosti 60 km/h
 • Možnosť rozšírenej reakcie a predchádzania nehodám v reakcii na pohybujúce sa a stojace vozidlá v štandardných situáciách prejazdu zákrutami na diaľnici
 • Pri vyšších rýchlostiach je možné výrazne znížiť závažnosť nehôd
 • Trojstupňový výstražný systém pri rozpoznaní nebezpečenstva: najskôr vizuálna výstraha a výstražný tón, potom čiastočné brzdenie, nakoniec automatizované brzdenie naplno
 • Vysoká využiteľnosť pri zlej viditeľnosti vďaka radarovej technológii

Front Guard Assist901 monitoruje dopravný priestor pred vozidlom a podporuje vodiča v stojacom vozidle pri rozjazde a na križovatkách. Ak systém zaregistruje stojace alebo pohybujúce sa objekty pred vozidlom, napríklad ľudí, podporí vodiča v jazdných situáciách do rýchlosti 15 km/h hláseniami nebezpečenstiev prostredníctvom dvojstupňového výstražného systému.

Prehľad výhod.

 • Aktívny v jazdných situáciách do 15 km/h
 • Monitorovaná oblasť pokrýva mŕtvy uhol pred vozidlom (do cca 4 m) v celej šírke vozidla
 • Dvojstupňový výstražný systém pri rozpoznaní nebezpečenstva (vizuálna výstraha, potom vizuálne varovanie a výstražný tón)
 • Možné zabránenie nehode alebo zníženie závažnosti nehody v rámci hraníc systému

Dokonalá súhra rôznych asistenčných jazdných funkcií Active Drive Assist 3901, 905, 906 zvyšuje nielen komfort jazdy, ale prispieva aj k vyššej bezpečnosti na cestách.

Najnovšia generácia Active Drive Assist 3901, 905, 906 ešte lepšie podporuje vodiča pri pozdĺžnom a priečnom vedení nákladného vozidla. Novinkou je pritom predovšetkým funkcia Emergency Steering: Ak Active Sideguard Assist 2901, 1, 905 hlási nebezpečenstvo kolízie pri zmene jazdného pruhu, môže Active Drive Assist 3901, 905, 906 aktívne natočiť volant v opačnom smere a naviesť tak vozidlo späť do stredu jazdného pruhu, resp. do vlastného jazdného pruhu.

Okrem toho systém aktívne reaguje na výpadok vodiča, napríklad z dôvodu zdravotných problémov: Rozpozná nečinnosť a čo najjemnejšie zastaví vozidlo.

Prehľad výhod.

 • Špeciálne vyvinuté pre jazdu na diaľniciach
 • Funguje v celom rozsahu rýchlostí
 • Automatická regulácia odstupu s funkciou Stop-and-go (rozjazd a zastavenie v dopravnej zápche)
 • Automatické kontinuálne centrovanie vozidla v strede jazdného pruhu
 • Dokáže zabrániť opusteniu jazdného pruhu aktívnym zásahom do riadenia
 • Pri nečinnosti vodiča dokáže mierne zabrzdiť vozidlo až do zastavenia
 • Pri nebezpečenstve kolízie dokáže počas zmeny jazdného pruhu vrátiť vozidlo späť do jazdného pruhu
Hore