Informácie o používaní súborov cookie a o vyhodnocovaní údajov o používaní.

Súbory cookie používame pre rozpoznanie vašich používateľských záujmov a mimoriadne populárnych oblastí našich internetových stránok a na základe týchto informácií potom zlepšujeme internetové stránky a ešte viac ich optimalizujeme pre používateľov.

1. Funkcie a používanie súborov cookie

a. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré vami navštívená internetová stránka ukladá do vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe toho dokážeme napríklad rozpoznať, či už niekedy došlo k spojeniu medzi vaším zariadením a našimi internetovými stránkami alebo aký jazyk alebo iné nastavenia uprednostňujete. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

b. Používaním našich internetových stránok súhlasíte s používaním súborov cookie.

Naše internetové stránky môžete navštevovať aj bez toho, aby ste súhlasili s používaním súborov cookie. To znamená, že môžete odmietnuť používanie súborov cookie a môžete ich aj kedykoľvek vymazať, a to tak, že vykonáte príslušné nastavenia na vašom zariadení. To sa deje nasledovne:

i. Väčšina prehliadačov je vopred nastavená tak, že automaticky akceptuje súbory cookie. Toto predbežné nastavenie môžete zmeniť aktiváciou nastavenia *neakceptovať žiadne súbory cookie* vo vašom prehliadači.

ii. Prítomné súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Informácie o postupe v jednotlivých prípadoch nájdete v návode od výrobcu vášho prehliadača resp. zariadenia.

iii. Podobne ako používanie súborov cookie je aj ich odmietnutie alebo vymazanie naviazané na používané zariadenie a navyše aj na príslušný používaný prehliadač. Odmietnutie resp. vymazanie súborov cookie je tak nutné osobitne vykonať pre každé z vašich zariadení a pri používaní viacerých prehliadačov aj pre každý prehliadač.

c. Ak sa rozhodnete vyjadriť nesúhlas s používaním súborov cookie, tak sa môže stať, že nebudete mať k dispozícii všetky funkcie našich internetových stránok resp. jednotlivé funkcie budú pre vás k dispozícii len v obmedzenej miere.

d. Súbory cookie rozdeľujeme do nasledujúcich kategórií:

i. Bezpodmienečne potrebné súbory cookie (typ 1)
Tieto súbory cookie sú bezpodmienečne potrebné pre funkcie internetových stránok. Bez týchto súborov cookie by sme vám napríklad nemohli poskytovať služby, medzi ktoré patrí konfigurátor vozidiel.

ii. Funkčné súbory cookie (typ 2)
Tieto súbory cookie uľahčujú ovládanie a zlepšujú funkcie internetových stránok. Vo funkčných súboroch cookie ukladáme napríklad vaše jazykové nastavenia.

iii. Výkonové súbory cookie (typ 3)
Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše internetové stránky. Pomocou nich dokážeme rozpoznať, ktoré časti našej internetovej ponuky sú mimoriadne populárne, a zlepšovať tak našu ponuku pre vás. V tejto súvislosti si prečítajte odsek „Vyhodnocovanie údajov o používaní“.

iv. Súbory cookie tretích strán (typ 4)
Tieto súbory cookie používajú tretie strany, medzi ktoré patria napríklad sociálne siete ako Facebook, Twitter a Google+, ktorých obsahy si môžete integrovať pomocou zásuvných modulov sociálnych sietí („Social Plug-ins“) ponúkaných na našich internetových stránkach. Bližšie informácie o používaní a funkcii zásuvných modulov ("Social Plug-ins") sú uvedené v odseku 4 našich Informácií o ochrane údajov

Informácie o ochrane údajov

Na našej internetovej stránke používame nasledujúce súbory cookie:

Názov súboru cookie Popis Typ súboru cookie

SERVERID

Tieto súbory cookie sa používajú pre Load Balancer. Identifikujú server, na ktorý bol návštevník pri poslednom vyvolaní stránky presmerovaný. Okrem toho umožňujú prenášať všetky požiadavky používateľa v rámci tej istej relácie na ten istý server.

Typ 1

tADe, tADu, tAE, tC, tMQ, tnsApp, tSP, tTDe, tTDu, tTE, tTf

Pre posúvač fázy sa kľúče ukladajú do vyrovnávacej pamäte v local storage. Sú povinní identifikovať funkcie prehliadača a správne zobraziť webovú stránku.

Typ 1

piwik_ignore Ak sa návštevník rozhodne vyjadriť nesúhlas so štatistickým vyhodnocovaním svojej návštevy prostredníctvom služby Matomo, tak sa nastaví tento súbor cookie. 
 
Typ 2
visited_today Tento súbor cookie sa nastaví pri prvom vyvolaní internetovej stránky a znovu sa vymaže v ten istý deň o 23:59. Indikuje to, že stránku ste počas daného dňa už navštívili a zamedzuje určité funkcie, ktoré sa majú aktivovať len pri prvom vyvolaní.  
 
Typ 2
c_disclaimer Tento súbor cookie poukazuje na vyjadrenie vášho súhlasu s používaním súborov cookie na našich stránkach. Nastaví sa po zatvorení okna s informáciami o používaní súborov cookie.  Typ 2
c_privacy Tento súbor cookie ukazuje, že prehlásenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované. Nastavuje sa zatvorením vrstvy s upozornením. Typ 2

Vyhodnocovanie údajov o používaní; používanie analytických nástrojov.

a. Obsahy našich internetových stránok chceme čo najcielenejšie prispôsobiť vašim záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Súbory cookie používame na zistenie preferencií návštevníkov a rozpoznanie mimoriadne obľúbených oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsah našich internetových stránok cielenejšie prispôsobiť vašim potrebám a zlepšiť tak pre vás našu ponuku.

Pre účely štatistického spracovávania údajov používa spoločnosť Daimler Truck službu Matomo.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Daimler Truck zhromažďovala a analyzovala informácie o vašej návšteve, tak môžete kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť vyjadriť príslušný nesúhlas ("opt-out").

Pre technickú realizáciu tohto nesúhlasu sa vo vašom prehliadači nastaví súbor opt-out cookie. Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vášho nesúhlasu. Dbajte na to, že súbor opt-out cookie možno z technických dôvodov používať len pre prehliadač, z ktorého bol nastavený. Ak vymažete súbory cookie alebo používate iný prehliadač resp. iné koncové zariadenie, tak postup opt-out musíte vykonať znovu.